دستور TurboSmooth در تری دی مکس

دستور TurboSmooth در تری دی مکس

از دستور (TurboSmooth) جهت تقسیم نمودن مش و نرم کردن سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دلیل انجام محاسبات سریع و اشغال کردن کمتر حجم رم نسبت به دستور (MeshSmooth) به آن (TurboSmooth) می‌گویند.

مطالعه مقاله

دستور Push در تری دی مکس

دستور Push در تری دی مکس

از دستور (Push) جهت هدایت‌کردن نرمال‌ها (Normal) به‌سمت بیرون و داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع این مدیفایر یک فرم تورم بر روی آبجکت ایجاد می‌کند.

مطالعه مقاله

دستور Delete Mesh در تری دی مکس

دستور Delete Mesh در تری دی مکس

از دستور (Delete Mesh) جهت حذف‌نمودن یک شئ یا دسته‌ای از ساب‌آبجکت‌های (Sub-Object) انتخاب‌شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است این حذف به‌صورت پارامتریک انجام می‌پذیرد.

مطالعه مقاله