دستور Extrude در تری دی مکس

از دستور (Extrude) جهت حجم دادن به شیپ‌ها (shape) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Parameters rollout

Amount: تعیین مقدار ارتفاع

Segments: تعیین تعداد سگمنت‌ها در راستای مسیر (Extrude)

Capping

Cap Start: نمایش یا عدم نمایش (Cap) در ابتدای (Extrude)

Cap End: نمایش یا عدم نمایش (Cap) در انتهای (Extrude)

Morph: چیدمان (edges) به شکل (triangles) می‌شود.

Grid: چیدمان (edges) به شکل (grid pattern) می‌شود.

Output

تعیین شیوه مدل‌سازی

Patch: تکنیک (Patch)

Mesh: تکنیک (Mesh)

NURBS: تکنیک (NURBS)

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

Generate Material Ids: جهت اختصاص (Material Id) برای قسمت بدنه و کپ‌ها (Cap)

Use Shape Ids: با فعال‌نمودن این تیک (Material Id) از (Shape) گرفته می‌شود.

Smooth: فعال‌نمودن گروه‌های هموارسازی

سوالات متدوال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.