آموزش مدیفایرهای تری دی مکس

دستور Extrude در تری دی مکس

دستور Extrude در تری دی مکس

دستور Extrude در تری دی مکس

از دستور (Extrude) جهت حجم دادن به شیپ‌ها (shape) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Parameters rollout

Amount: تعیین مقدار ارتفاع

Segments: تعیین تعداد سگمنت‌ها در راستای مسیر (Extrude)

Capping

Cap Start: نمایش یا عدم نمایش (Cap) در ابتدای (Extrude)

Cap End: نمایش یا عدم نمایش (Cap) در انتهای (Extrude)

Morph: چیدمان (edges) به شکل (triangles) می‌شود.

Grid: چیدمان (edges) به شکل (grid pattern) می‌شود.

Output

تعیین شیوه مدل‌سازی

Patch: تکنیک (Patch)

Mesh: تکنیک (Mesh)

NURBS: تکنیک (NURBS)

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

Generate Material Ids: جهت اختصاص (Material Id) برای قسمت بدنه و کپ‌ها (Cap)

Use Shape Ids: با فعال‌نمودن این تیک (Material Id) از (Shape) گرفته می‌شود.

Smooth: فعال‌نمودن گروه‌های هموارسازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.