ذخیره متریال در تری دی مکس

ذخیره متریال در تری دی مکس

جهت تسریع در عملیات متریال‌دهی توسط افراد حرفه‌ای یک‌بار متریال‌های مورد‌نظر ساخته می‌شود سپس ذخیرۀ متریال در تری دی مکس صورت می‌پذیرد که در تمامی پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مطالعه مقاله

نحوه استفاده از متریال آماده در تری دی مکس

نحوه استفاده از متریال آماده در تری دی مکس

در تری دی مکس این امکان برای ما فراهم شده است که از متریال‌های آماده جهت تسریع در عملیات متریال‌دهی استفاده کنیم. در این قسمت قصد داریم شیوه صحیح استفاده از متریال آماده در تری دی مکس را به شما آموزش دهیم. جهت آموزش مراحل زیر را دنبال کنید.

مطالعه مقاله