کتاب تری دی مکس برای همیشه

تری دی مکس برای همیشه یعنی، تمام تکنیک‌ها و اطلاعاتی که هرگز کهنه نمی‌شوند. برای افرادی که به تازگی با نرم‌افزار تری دی مکس آشنا می‌شوند این کتاب یک میانبر سریع و قابل اعتماد برای تسلط خوب بر مفاهیم تری دی استودیو مکس است.

کتاب تری دی مکس برای همیشه


«تری دی مکس برای همیشه» بهترین عنوان برای کتابی ا‌ست که پیش روی شما قرار دارد. در این کتاب تلاش کردم مفاهیم را با ساده‌ترین بیان ممکن و منطبق با متد کمپانی اتودسک (سازندۀ تری دی استودیو مکس) به شما آموزش داده و مسیر درستی برای درک مفاهیم تدوین کنم. این کتاب به شما کمک می‌کند تمام مفاهیم پایه‌ای تری دی مکس و تکنیک‌های آن را بیاموزید و در مسیر پیشرفت خود به کار گیرید.
کتاب تری دی مکس برای همیشه را می‌توان برآیند دانش و تجربۀ من در طی تهیۀ مقالات تخصصی تری دی مکس و وی ری، پاسخ‌گویی به تعداد بی‌شمار پرسش‌های کاربران در وب‌سایت آکادمی تری دی مکس ایران (www.3dmax.academy) تعلیم و تربیت دانشجو و برگزاری دوره‌های حضوری برای علاقه‌مندان به هنرهای سه‌بعدی و فعال در این حوزه دانست.

امید است این مجموعه قدمی در مسیر رشد هم‌وطنان عزیز و کشور سربلندم، ایران باشد.

 

محتوای کتاب تری دی مکس برای همیشه

کتاب تری دی مکس برای همیشه در 12 فصل تهیه و منتشر شده است. فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

فصل اول

 • تری دی استودیو مکس چیست؟
 • آشنایی با محیط نرم‌افزار تری دی مکس
 • تغییر رنگ محیط تری دی مکس
 • Workspaces
 • Floating and Docking
 • Right-Click Menus
 • Flyouts
 • Rollouts
 • Scrolling Panels and Toolbars
 • Spinners
 • Numerical Expression Evaluator
 • Entering Numbers
 • Search 3ds Max Commands
 • Undoing Actions
 • Command Panel
 • Modify Panel
 • Ribbon
 • تغییر عرض پنل‌ها
 • تغییر واحد اندازۀ‌گیری
 • ذخیرۀ اتوماتیک در تری دی مکس
 • ریکاوری در تری دی مکس
 • خروجی‌های تری دی مکس

فصل دوم

 • Viewport
 • تغییر چیدمان Viewport
 • Viewport Layouts tab
 • تغییر اندازۀ Viewport
 • تغییر نمای دید در Viewport
 • تغییر نمای دید در Viewport به کمک کلیدهای میان‌بر
 • تغییر نمای دید فعال
 • Viewport Navigation
 • انواع حالت‌های نمایشی
 • نمایش سگمنت آبجکت انتخاب‌شده

فصل سوم

 • Create Panel
 • تغییر رنگ آبجکت‌
 • Standard Primitives
 • Box
 • Cone
 • Sphere
 • GeoSphere
 • Cylinder
 • Tube
 • Torus
 • Pyramid
 • Teapot
 • Plane
 • Extended Primitives
 • Hedra
 • Torus Knot
 • ChamferBox
 • ChamferCyl
 • OilTank
 • Capsule
 • Spindle
 • L-Ext
 • Gengon
 • C-Ext
 • Prism
 • Architectural Objects
 • Doors
 • Windows
 • Stairs
 • Railing
 • Wall
 • Foliage
 • Shapes
 • آشنایی با شیپ‌ها
 • Splines
 • Line
 • Rectangle
 • Circle
 • Ellipse
 • Donut
 • Arc
 • NGon
 • Text
 • Helix
 • Egg
 • Section
 • Extended Splines
 • WRectangle Spline
 • Channel Spline
 • Angle Spline
 • Tee Spline
 • Wide Flange Spline

فصل چهارم

 • Selection Preview
 • Select Object
 • Select From Scene
 • Selection Region
 • Window/Crossing Selection
 • Selection Filter
 • Named Selection Sets
 • Edit Named Selections Set
 • Select All
 • Select None
 • Select Invert
 • Select Similar
 • Select Instances
 • Select By Color
 • Select By Layer
 • Hold/Fetch
 • Delete
 • Isolate Tool

فصل پنجم

 • Gizmo
 • Gizmos tab
 • Transform Type-In
 • Reference Coordinate System
 • Use Center
 • Select and Move
 • Select and Rotate
 • Select And Scale
 • Mirror
 • Array
 • Snapshot
 • Spacing Tool
 • Align
 • Quick Align
 • Normal Align
 • Place Highlight
 • Align Camera
 • Align to View

فصل ششم

 • To Clone Objects
 • Shift+Clone
 • Shift+Move
 • Shift+Rotate
 • Shift+Scale

فصل هفتم

 • Grid
 • 2D Snap, 2.5D Snap, 3D Snap
 • Angle Snap
 • Percent Snap
 • Spinner Snap
 • Ortho Snapping Mode
 • Polar Snapping Mode
 • Select And Manipulate
 • Tape Helper
 • Measure Distance Tool

فصل هشتم

 • Scene Explorer & Layer Explorer
 • Group Commands

فصل نهم

 • Editable Spline
 • Editable Poly

فصل دهم

 • Boolean Compound Object
 • Loft Compound Object

فصل یازدهم

 • آشنایی با Modifiers
 • Affect Region
 • Bend
 • Bevel
 • Bevel Profile
 • Cap Holes
 • Delete Mesh
 • Displace
 • Edit Poly
 • Extrude
 • Face Extrude
 • (FFD (Free-Form Deformation
 • Lathe
 • Lattice
 • MeshSmooth
 • Mirror
 • Noise
 • Normal
 • Push
 • Relax
 • Ripple
 • Shell
 • Skew
 • Slice
 • Spherify
 • Stretch
 • Sweep
 • Symmetry
 • Taper
 • TurboSmooth
 • Twist
 • UVW Map
 • Vertex Weld
 • Wave

فصل دوازدهم

 • Material Editor
 • ذخیرۀ متریال در تری دی مکس
 • حذف متریال در تری دی مکس
 • استفاده از متریال آماده در تری دی مکس
 • فهرست منابع انگلیسی
 • اصطلاحات تری دی مکس