آموزش مدیفایرهای تری دی مکس

دستور Noise در تری دی مکس

دستور Noise در تری دی مکس

دستور Noise در تری دی مکس

دستور (Noise) جهت ایجاد بی‌نظمی بروی اشیاء استفاده می‌شود.

Modifier Stack

Gizmo: تعیین‌کنندۀ دامنۀ اثرگذاری بر روی آبجکت

Center: تعیین (Center) مدیفایر که به‌صورت پیش‌فرض بر روی (Pivot Point) آبجکت قرار دارد.

Parameters rollout

Noise

Seed: با تغییر مقادیر این گزینۀ با همان پارامترهای قبلی فرم جدیدی را خلق می‌کند.

Scale: تعیین سایز (Noise)

Fractal: با فعال‌کردن این گزینۀ شکل هندسی نویزها (Noise) متفاوت می‌شوند.

اصطلاحاً (Fractal) به گروهی از شیپ‌ها گویند که دارای شکست در ابعاد و هر یک از آن‌ها کپی از فرم قبلی هستند.

Roughness: تعیین میزان زبری

Iterations: تعیین تعداد دفعات تکرار بی‌نظمی که به کمک (Fractal) استفاده می‌شود.

Strength

X, Y, Z: تعیین میزان انرژی (Noise) در راستای سه محور

Animation

Animate Noise: با فعال‌کردن این تیک امکان انیمیت (Noise) میسر می‌گردد.

Frequency: تعیین تناوب موج‌های سینوسی یا به عبارت دیگر تعیین سرعت تناوب

Phase: تعداد فریم جهت پویا‌نمایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.