دستور Stretch در تری دی مکس

از دستور (Stretch) جهت ایجاد کشش بر روی اشیاء استفاده می‌شود.

Modifier Stack

Gizmo: تعیین‌کنندۀ دامنۀ اثرگذاری بر روی آبجکت

Center: تعیین (Center) مدیفایر که به‌صورت پیش‌فرض بر روی (Pivot Point) آبجکت قرار دارد.

Parameters rollout

Stretch

Stretch: تعیین مقدار کشش در راستای محور انتخاب‌شده در قسمت (Stretch Axis)

Amplify: تعیین مقدار کشش از پهلو

Stretch Axis

X/Y/Z: تعیین محوری که قصد داریم (Stretch) در راستای آن صورت گیرد.

Limits

Limit Effect: با فعال‌کردن این تیک امکان محدودکردن کشش میسر می‌شود.

Upper Limit: تعیین اعمال محدودیت از بخش بالایی

Lower Limit: تعیین اعمال محدودیت از بخش پایینی

سوالات متدوال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.