آموزش مدیفایرهای تری دی مکس

آشنایی با Modifiers در تری دی مکس

آشنایی با Modifiers در تری دی مکس

آشنایی با Modifiers در تری دی مکس

از (Modify Panel) جهت ویرایش، تغییرات، حذف و کپی مدیفایرها (Modifiers) استفاده می‌شود.

Modifier List در تری دی مکس

با استفاده از این منوی کشویی لیستی از مدیفایرهای (Modifiers) فعال بر روی آبجکت انتخاب‌شده قابل مشاهدۀ است.

Modifier Stack

این قسمت به ما اجازۀ افزودن، ویرایش، تغییرات، حذف، کپی و… مدیفایرها را (Modifiers) می‌دهد. اجازۀ افزودن چندین (Modifiers) به‌صورت هم‌زمان میسر می‌باشد.

Modifier Stack Tools

Pin Stack: با فعال‌کردن این گزینۀ در صورت انتخاب آبجکتی دیگر پارامترها تغییر نمی‌کند و پارامترهای آبجکت (Pin) نمایش داده می‌شود.

Show End Result: با غیرفعال‌کردن این گزینۀ تا مرحلۀ‌ای که در (Modifier Stack) فعال است نمایش داده می‌شود.

Make Unique: خارج‌کردن یک آبجکت از حالت (Instance) به (Unique)

Remove Modifier: باعث حذف مدیفایر انتخاب‌شده می‌شود.

Configure Modifier Sets: تنظیمات و سفارشی‌سازی لیست (Modifier)

Show Buttons: با فعال‌کردن این گزینۀ مدیفایرها (Modifiers) به‌صورت دکمۀ و موضعی نمایش داده می‌شوند.

Show All Sets in List: لیست مدیفایرها (Modifiers) بر اساس دسته‌بندی مرتب می‌شوند.

To Move and Copy Modifiers and Instanced Modifiers

جهت کپی (Modifier) مراحل زیر را دنبال کنید:

راه حل اول

  1. در کادر (Modifier Stack) بر روی (Modifier) موردنظر راست کلیک کنید.
  2. از منوی بازشده (Copy) را انتخاب کنید.
  3. آبجکت دوم را انتخاب کنید.
  4. در کادر (Modifier Stack) راست کلیک کنید.
  5. از منوی بازشده بر روی (Paste) کلیک کنید.

توجه: در صورتی که از منوی بازشده بر روی (Paste Instance) کلیک کنید به‌صورت (Instance) می‌شود.

راه حل دوم

(Modifier) را درگ سپس بر روی آبجکتی دیگر دراپ کنید.

توجه: در صورتی که هنگام درگ کلید (Ctrl) نگه دارید (Modifier) به‌صورت (Instance) می‌شود.

جهت انتقال (Modifier) مراحل زیر را دنبال کنید:

راه حل اول

  1. در کادر (Modifier Stack) بر روی (Modifier) موردنظر راست کلیک کنید.
  2. از منوی باز شده (Cut) را انتخاب کنید.
  3. آبجکت دوم را انتخاب کنید.
  4. در کادر (Modifier Stack) راست کلیک کنید.
  5. از منوی بازشده بر روی (Paste) کلیک کنید.

راه حل دوم

(Modifier) را همراه با کلید (Shift) درگ و بر روی آبجکت دوم دراپ کنید.

Modifying Multiple Objects

در صورتی که چند آبجکت انتخاب شوند و یک (Modifier) به آن‌ها نسبت داشته شود (Modifier) بر روی تمامی آبجکت‌ها اضافه می‌شود.

توجه: اندازۀ (Gizmo) مدیفایر به اندازۀ (Bounding Box) محدوده انتخاب می‌شود. در صورتی که می‌خواهید اندازۀ (Gizmo) متناسب با (Bounding Box) هر آبجکت ساخته شود، تیک گزینۀ (Using Pivot Points) در (Modifier list) را فعال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.