آموزش مدیفایرهای تری دی مکس

دستور Ripple در تری دی مکس

دستور Ripple در تری دی مکس

دستور Ripple در تری دی مکس

از دستور (Ripple) جهت ایجاد یک موج دورانی استفاده می‌شود.

Modifier Stack

Gizmo: تعیین‌کنندۀ دامنۀ اثرگذاری بر روی آبجکت

Center: تعیین (Center) مدیفایر که به‌صورت پیش‌فرض بر روی (Pivot Point) آبجکت قرار دارد.

Parameters rollout

1 Amplitude / 2 Amplitude: تعیین ارتفاع موج‌ها

Wave Length: تعیین مقدار طول موج

Phase: جهت انیمیت‌نمودن موج مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Decay: محدودیت ثأثیر مدیفایر بر روی آبجکت

عدد 0 در این پارامتر به معنی نامحدود است و با بالا بردن این عدد باعث کمترشدن طول موج نسبت به مرکز می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.