دستور Skew در تری دی مکس

از دستور (Skew) جهت ایجاد یک جابه‌جایی یکسان بر روی آبجکت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Modifier Stack

Gizmo: تعیین‌کنندۀ دامنۀ اثرگذاری بر روی آبجکت

Center: تعیین (Center) مدیفایر که به‌صورت پیش‌فرض بر روی (Pivot Point) آبجکت قرار دارد.

Parameters rollout

Skew

Amount: تعیین میزان کج‌شدگی

Direction: تعیین جهت کج‌شدگی

Skew Axis

X/Y/Z: با انتخاب هر یک از محورها کج‌شدن در راستای آن محور صورت می‌گیرد.

Limits

Limit Effect: با فعال‌کردن این تیک امکان محدودکردن کج‌شدگی میسر می‌شود.

Upper Limit: تعیین اعمال محدودیت از بخش بالایی

Lower Limit: تعیین اعمال محدودیت از بخش پایینی

سوالات متدوال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.