آموزش مدیفایرهای تری دی مکس

دستور Skew در تری دی مکس

دستور Skew در تری دی مکس

دستور Skew در تری دی مکس

از دستور (Skew) جهت ایجاد یک جابه‌جایی یکسان بر روی آبجکت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Modifier Stack

Gizmo: تعیین‌کنندۀ دامنۀ اثرگذاری بر روی آبجکت

Center: تعیین (Center) مدیفایر که به‌صورت پیش‌فرض بر روی (Pivot Point) آبجکت قرار دارد.

Parameters rollout

Skew

Amount: تعیین میزان کج‌شدگی

Direction: تعیین جهت کج‌شدگی

Skew Axis

X/Y/Z: با انتخاب هر یک از محورها کج‌شدن در راستای آن محور صورت می‌گیرد.

Limits

Limit Effect: با فعال‌کردن این تیک امکان محدودکردن کج‌شدگی میسر می‌شود.

Upper Limit: تعیین اعمال محدودیت از بخش بالایی

Lower Limit: تعیین اعمال محدودیت از بخش پایینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.