آموزش مدیفایرهای تری دی مکس

دستور MeshSmooth در تری دی مکس

دستور MeshSmooth در تری دی مکس

دستور MeshSmooth در تری دی مکس

از دستور (MeshSmooth) جهت تقسیم‌کردن مش و نرم‌کردن سطوح استفاده می‌شود.

Modifier Stack

Vertex: امکان جابه‌جایی (sub-object) (Vertex) میسر می‌شود.

Edge: امکان جابه‌جایی (sub-object) (Edge) میسر می‌شود.

Subdivision Method rollout

Subdivision Method list

به کمک این قسمت می‌توانیم نوع تکنیک تقسیم مش بر روی آبجکت به کمک دستور (MeshSmooth) را کنترل کنیم.

NURMS: این گزینۀ مخفف (Non-Uniform Rational MeshSmooth) است. با فعال‌بودن این تکنیک پارامترهای (Strength) و (Relax) غیرفعال می‌شوند. در ادامه این دو پارامتر را به‌صورت کامل شرح خواهیم داد.

Classic: به کمک این گزینۀ امکان ایجاد فیس‌های (Face) سه‌ضلعی یا چهار‌ضلعی میسر می‌گردد. در این شیوه پارامترهای (Strength) و (Relax) برای ما فعال می‌باشد.

Quad Output: به کمک این شیوه فیس‌های (Face) آبجکت به‌صورت چهار‌ضلعی تقسیم می‌شوند.

Apply To Whole Mesh: با فعال‌بودن این تیک تأثیرات بر روی کل مش اعمال می‌شود. و با غیرفعال‌کردن تیک امکان تأثیر‌گذاشتن بر روی ساب‌آبجکت‌ها (Sub-Object) مهیا خواهد شد.

Old Style Mapping: با فعال‌نمودن این تیک (MeshSmooth) برای (mapping coordinates) از الگوریتم ورژن (3 3ds Max version) استفاده می‌کند. در این حالت تکسچر تحت‌تأثیر اعوجاج آبجکت قرار نمی‌گیرد.

با برداشتن تیک تکسچر تحت‌تأثیر اعوجاج آبجکت قرار می‌گیرد.

Subdivision Amount rollout

Iterations: تعداد دفعات تقسیم

Smoothness: تعیین مقادیر خورد برای (Iterations)

Render Values

تعیین مقادیر برای رندر

Iterations: تعداد دفعات تقسیم

Smoothness: تعیین مقادیر خورد برای (Iterations)

Local Control rollout

Sub-object Level: امکان انتخاب (Sub-object) میسر می‌شود.

Ignore Backfacing: با فعال‌نمودن این تیک (sub-objects) پشتی انتخاب نمی‌شوند.

Control Level: سوییچ‌نمودن بین مراحل تقسیم‌بندی که در (Iterations) وارد کرده‌ایم.

Crease: تعیین تیزی لبۀ‌ها

Weight: تعیین‌کنندۀ سنگینی

Isoline Display: با فعال نمودن این تیک تقسیم‌بندی‌های جدید را مخفی می‌کند.

Show Cage: با فعال‌کردن این تیک (Cage) نمایش داده می‌شود.

Parameters rollout

Smoothing Parameters

Strength: تعیین‌کنندۀ فیس‌های (Face) اضافه شده توسط دستور (MeshSmooth)

Relax: باعث تحت‌تأثیر قرارگرفتن ورتکس‌ها (Vertex) شده و در نهایت باعث نرم‌شدن مش می‌شود.

Project to Limit Surface: با فعال‌کردن این تیک تمام ورتکس‌ها (Vertex) بر روی سطحی قرار می‌گیرند که (MeshSmooth) آن را ایجاد کرده است.

Surface Parameters

Smooth Result: با غیرفعال‌کردن این تیک باعث قرارگیری هر (Face) در یک گروه هموارسازی مجزا می‌شود.

Separate

Materials: گروه‌های هموارسازی بر اساس آی‌دی متریال تعیین می‌شود.

Smoothing Groups: گروه‌های هموارسازی را از آبجکت پایۀ دریافت می‌کنند.

Settings rollout

Input Conversion

Operate On

Faces: تأثیر (Slice) بر روی فیس‌های سه‌ضلعی (triangular faces) صورت می‌پذیرد.

Polygons: تأثیر (Slice) بر روی پالیگان‌های چهارضلعی (polygon mesh) صورت می‌پذیرد.

Keep Faces Convex: جهت جلوگیری از چروک‌شدن مش می‌توانید از این گزینۀ استفاده کنید که (Faces) دارای تناسبات بیشتر از 4 هستند را اصلاح می‌کند.

Update Options

Always: در صورت تغییرات آپدیت به‌صورت اتوماتیک انجام می‌شود.

When Rendering: در صورت تغییرات آپدیت در رندر قابل مشاهدۀ می‌باشد.

Manually: در صورت تغییرات آپدیت به‌صورت دستی انجام می‌شود.

Update: با زدن بر روی این دکمۀ تغییرات آپدیت می‌شوند.

Resets rollout

Reset All Levels: فارغ از (Level) فعال، ریست‌شدن انجام می‌شود.

Reset This Level: در (Level) فعال، ریست‌شدن انجام می‌شود.

Reset Geometric Edits: ریست‌کردن ویرایش‌های (Geometric)

Reset Edge Creases: ریست‌کردن ویرایش‌های (Edge Creases)

Reset Vertex Weights: ریست‌کردن ویرایش‌های (Vertex Weights)

Reset Edge Weights: ریست‌کردن ویرایش‌های (Edge Weights)

Reset Everything: تمامی قسمت‌ها ریست می‌شوند.

Soft Selection rollout

جهت یادگیری (Soft Selection rollout) به مقاله آموزش Editable Poly در تری دی مکس مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.