دستور Mirror در تری دی مکس

از دستور (Mirror) جهت آینه کردن آبجکت استفاده می‌گردد.

Modifier Stack

Mirror Center: تعیین (Center) مدیفایر که به‌صورت پیش‌فرض بر روی (Pivot Point) آبجکت قرار دارد.

Parameters rollout

Mirror Axis

X, Y, Z, XY, YZ, ZX: با انتخاب هر یک از محورها امکان آینه‌کردن آبجکت در راستای یک یا دو محور میسر می‌شود.

Options

Offset: تغییر موقعیت آبجکت آینه شده

Copy: با فعال‌کردن این تیک یک نسخۀ کپی از آبجکت تهیۀ و نسخۀ کپی را آینه می‌کند.

سوالات متدوال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.