آموزش مدیفایرهای تری دی مکس

دستور میرور Mirror در تری دی مکس

دستور Mirror در تری دی مکس

دستور Mirror در تری دی مکس

از دستور (Mirror) جهت آینه کردن آبجکت استفاده می‌گردد.

Modifier Stack

Mirror Center: تعیین (Center) مدیفایر که به‌صورت پیش‌فرض بر روی (Pivot Point) آبجکت قرار دارد.

Parameters rollout

Mirror Axis

X, Y, Z, XY, YZ, ZX: با انتخاب هر یک از محورها امکان آینه‌کردن آبجکت در راستای یک یا دو محور میسر می‌شود.

Options

Offset: تغییر موقعیت آبجکت آینه شده

Copy: با فعال‌کردن این تیک یک نسخۀ کپی از آبجکت تهیۀ و نسخۀ کپی را آینه می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.