دستور Taper در تری دی مکس

به کمک (Taper) امکان تغییر سایز از یک سر آبجکت میسر می‌شود.

Modifier Stack

Gizmo: تعیین کننده دامنه اثرگذاری بروی آبجکت

Center: تعیین (Center) مدیفایر که به‌صورت پیش‌فرض بر روی (Pivot Point) آبجکت قرار دارد.

Parameters rollout

Amount: تعیین مقدار تغییر سایز

Curve: تعیین مقدار قوس برای پهلوها

Taper Axis

Primary: تعیین محوری که (Taper) در راستای آن اعمال ‌شود.

Effect: تعیین تغییر سایز در یک محور یا دو محور صورت پذیرد.

Symmetry: با فعال‌نمودن این تیک امکان قرینه‌سازی تأثیر دستور (Taper) میسر می‌شود.

Limits

Limit Effect: با فعال‌کردن این تیک امکان محدودکردن دستور بر روی آبجکت میسر می‌شود.

Upper Limit: تعیین اعمال محدودیت از بخش بالایی

Lower Limit: تعیین اعمال محدودیت از بخش پایینی

سوالات متدوال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.