دستور Wave در تری دی مکس

از دستور (Wave) جهت ایجاد یک موج طولی استفاده می‌شود.

Modifier Stack

Gizmo: تعیین‌کنندۀ دامنۀ اثرگذاری بر روی آبجکت

Center: تعیین (Center) مدیفایر که به‌صورت پیش‌فرض بر روی (Pivot Point) آبجکت قرار دارد.

Parameters rollout

1 Amplitude /2 Amplitude: تعیین ارتفاع موج‌ها

Wave Length: تعیین مقدار طول موج

Phase: جهت انیمیت‌نمودن موج، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Decay: محدودیت ثأثیر مدیفایر بر روی آبجکت

سوالات متدوال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.