آموزش مدیفایرهای تری دی مکس

دستور Wave در تری دی مکس

دستور Wave در تری دی مکس

دستور Wave در تری دی مکس

از دستور (Wave) جهت ایجاد یک موج طولی استفاده می‌شود.

Modifier Stack

Gizmo: تعیین‌کنندۀ دامنۀ اثرگذاری بر روی آبجکت

Center: تعیین (Center) مدیفایر که به‌صورت پیش‌فرض بر روی (Pivot Point) آبجکت قرار دارد.

Parameters rollout

1 Amplitude /2 Amplitude: تعیین ارتفاع موج‌ها

Wave Length: تعیین مقدار طول موج

Phase: جهت انیمیت‌نمودن موج، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Decay: محدودیت ثأثیر مدیفایر بر روی آبجکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.