آموزش مدیفایرهای تری دی مکس

دستور Vertex Weld در تری دی مکس

دستور Vertex Weld در تری دی مکس

دستور Vertex Weld در تری دی مکس

از دستور (Vertex Weld) جهت جوش دادن ورتکس‌های (Vertex) انتخاب‌شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Parameters rollout

Threshold: تعیین دامنۀ جوش‌خوردن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.