آموزش مدیفایرهای تری دی مکس

دستور Displace در تری دی مکس

دستور Displace در تری دی مکس

دستور Displace در تری دی مکس

به کمک (Displace) امکان تغییر توپولوژی آبجکت بر اساس یک تکسچر میسر می‌شود.

Parameters rollout

Displacement

Strength: تعیین انرژی بیرون‌زدگی

Decay: تعیین زوار انرژی یا به عبارت دیگر از بین رفتن انرژی

Luminance Center: در صورت فعال‌شدن این تیک نقاط سفید ثابت و نقاط سیاه متحرک می‌شوند. در صورتی که مقدار 0=Center قرار دهید نتیجه معکوس می‌شود.

Image

Bitmap button: انتخاب تصویر مورد‌نظر

Remove Bitmap: حذف تصویر انتخاب‌شده

Map button: انتخاب مپ مورد‌نظر

Remove Map: حذف مپ انتخاب‌شده

Blur: تعیین محوی بر روی تکسچر

به دلیل یکسان بودن ادوار آموزشی جهت یادگیری پارامترهای زیر به مقاله آموزش مدیفایر UVW Map در تری دی مکس مراجعه نمایید.

Map

Use Existing Mapping: با فعال‌کردن این تیک از (Mapping) متریال استفاده می‌کند.

Apply Mapping: با فعال‌کردن این تیک امکان کنترل (mapping coordinates) توسط مدیفایر میسر می‌شود.

Channel

Alignment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.