آموزش مدیفایرهای تری دی مکس

مدیفایر UVW Map در تری دی مکس

آموزش مدیفایر UVW Map در تری دی مکس

آموزش UVW Map در تری دی مکس

به کمک مدیفایر (UVW Map) در تری دی مکس امکان اعمال مختصات مپ‌دهی یا شیوه نمایش مپ‌ها بر روی آبجکت را می‌توان تعیین کرد.

Modifier Stack

Gizmo sub-object level: به کمک (Gizmo) امکان جابه‌جایی، چرخش و تغییر مقیاس مختصات مپ‌دهی میسر می‌شود.

Parameters rollout

Mapping group

به کمک این قسمت امکان انتخاب تکنیک مپ‌دهی میسر می‌شود.

Planar: سطح مسطح

Cylindrical: استوانه

  • Cap: با فعال‌کردن این تیک، مختصات مپ‌دهی بر روی کپ‌ها (Cap) به‌صورت جداگانه اعمال می‌شود.

Spherical: کروی

Shrink Wrap: تکسچر به‌صورت کروی بر روی آبجکت کشیده می‌شود.

Box: جعبه

Face: به ازای هر (Face) یک مپ در اختیار ما قرار می‌گیرد.

XYZ to UVW: با استفاده از این تکنیک در صورت تغییر توپولوژی آبجکت تکسچر هم دستخوش تغییرات صورت‌گرفته می‌شود.

Length: تعیین طول

Width: تعیین عرض

Height: تعیین ارتفاع

U Tile, V Tile, W Tile: جهت تکرار تکسچر در راستای سه محور از این کنترلر استفاده می‌شود.

Flip: با فعال‌کردن هر یک از تیک‌ها جهت تکسچر معکوس می‌شود.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

Channel group

Map Channel: به کمک (Map Channel) امکان اعمال مدیفایر فقط برای مپ با آی‌دی موردنظر میسر می‌شود تا بتوانیم از چند مدیفایر و هر مدیفایر برای یک مپ استفاده کنیم.

Vertex Color Channel: به کمک این قسمت امکان استفاده از (Vertex Color) به‌عنوان (Channel) میسر می‌شود.

Alignment group

X/Y/Z: ترازبندی مختصات مپ‌دهی در راستای سه محور

Manipulate: با کلیک بر روی این دکمۀ ابزار Select And Manipulate فعال می‌شود که امکان تغییر اندازۀ مختصات مپ‌دهی به‌صورت دستی میسر می‌شود.
(Manipulate) با یک خط سبزرنگ معین می‌شود که با کلیک و درگ قابل انجام است.

Fit: با کلیک بر روی این دکمۀ اندازۀ (Gizmo) اندازۀ (Bounding Box) آبجکت می‌شود.

Center: با کلیک بر روی این دکمۀ موقعیت (Gizmo) با مرکز آبجکت تراز می‌شود.

Bitmap Fit: اندازۀ (Gizmo) بر اساس تکسچر معرفی شده تغییر سایز می‌دهد.

Normal Align: به کمک این گزینۀ امکان تراز‌کردن بر اساس نرمال‌های (Normal) سطوح میسر می‌شود.

View Align: نسبت به ویوپورت ترازبندی صورت می‌پذیرد.

Region Fit: امکان تنظیم اندازۀ بر اساس کشیدن (Region) در ویوپورت میسر می‌گردد.

Reset: تغییرات به حالت اولیه باز می‌گردد.

Acquire: به کمک این گزینۀ امکان کپی پارامترهای مدیفایر UVW Map از اشیاء دیگر میسر می‌شود.

Display group

به کمک این قسمت امکان نمایش یا عدم‌نمایش (Seam) که با رنگ سبز در ویوپورت نمایش داده می‌شود قابل کنترل است.

Show No Seams: بر روی آبجکت نمایش داده نمی‌شود.

Thin Seam Display: بر روی آبجکت نمایش داده می‌شود.

Thick Seam Display: بر روی آبجکت نمایش داده می‌شود که با زوم‌کردن ضخیم‌تر می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.