دستور Lattice در تری دی مکس

به کمک (Lattice) امکان ساخت (space frame) یا استراکچر میسر می‌شود که به ازای هر (Edge) یک استوانه و به ازای هر (Vertex) یک (Polyhedra) قرار می‌دهد.

Parameters rollout

Geometry

Apply To Entire Object: با فعال‌کردن این تیک (Modifier) به کل آبجکت نسبت داده می‌شود. در صورت غیرفعال‌کردن این تیک امکان نسبت‌دادن به ساب‌آبجکت‌ها (Sub-Object) امکان‌پذیر می‌شود.

Joints Only From Vertices: فقط (Vertices) را نمایش می‌دهد.

Struts Only From Edges: فقط (Edges) را نمایش می‌دهد.

Both: هر دو (Vertices) و (Edges) را با هم نمایش می‌دهد.

Struts

Radius: شعاع استوانه که به‌ازای هر (Edge) ساخته شده است.

Segments: تعداد سگمنت‌های طولی استوانه

Sides: تعداد سگمنت‌های پهلوی استوانه

Material ID: تعیین آی‌دی متریال

Ignore Hidden Edges: با فعال‌کردن این تیک (invisible edges) به (visible edges) تبدیل می‌شوند.

End Caps: بستن انتهای کپ‌ها (Cap)

Smooth: فعال و غیرفعال‌کردن گروه‌های هموارسازی

Joints

Geodesic Base Type

Tetra: حجم چهاروجهی

Octa: حجم هشت‌وجهی

Icosa: یک حجم بیست‌وجهی

Radius: شعاع (Polyhedra)

Segments: تعداد سگمنت‌های (Polyhedra)

Material ID: تعیین آی‌دی متریال

Smooth: فعال و غیرفعال‌کردن گروه‌های هموارسازی

Mapping Coordinates

None: حذف مختصات مپ‌دهی

Reuse Existing: استفاده از مختصات مپ‌دهی آبجکت

New: با انتخاب این گزینه هر یک دارای یک مختصات مپ‌دهی ویژه و منحصر‌به‌فردی خواهند شد.

سوالات متدوال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.