آموزش مدیفایرهای تری دی مکس

دستور TurboSmooth در تری دی مکس

دستور TurboSmooth در تری دی مکس

دستور TurboSmooth در تری دی مکس

از دستور (TurboSmooth) جهت تقسیم‌نمودن مش و نرم‌کردن سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به دلیل انجام محاسبات سریع و اشغال‌کردن کمتر حجم رم نسبت به دستور (MeshSmooth) به آن (TurboSmooth) می‌گویند.

TurboSmooth rollout

Main

Iterations: تعداد دفعات تقسیم

Render Iters: تعیین مقدار (Iterations) برای رندر

Isoline Display: با فعال‌نمودن این تیک تقسیم‌بندی‌های جدید را مخفی می‌کند.

Explicit Normals: با فعال‌نمودن این تیک دقت محاسبات نرمال‌ها (Normal) افزایش می‌یابد.

Surface Parameters

Smooth Result: با غیرفعال‌کردن تیک باعث قرارگیری هر (Face) در یک گروه هموارسازی مجزا می‌شود.

Separate by

Materials: گروه‌های هموارسازی بر اساس آی‌دی متریال تعیین می‌شود.

Smoothing Groups: گروه‌های هموارسازی را از آبجکت پایۀ دریافت می‌کنند.

Update Options

Always: در صورت تغییرات آپدیت به‌صورت اتوماتیک انجام می‌شود.

When Rendering: در صورت تغییرات آپدیت در رندر قابل مشاهدۀ است.

Manually: در صورت تغییرات آپدیت به‌صورت دستی انجام می‌شود.

Update: با زدن بر روی این دکمۀ تغییرات آپدیت می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.