دستور Affect Region در تری دی مکس

به کمک (Affect Region) امکان ایجاد یک فرم تورفتگی یا حبابی بر روی یک سطح میسر می‌شود.

Modifier Stack

Points sub-object level: تغییر مکان تورفتگی یا برآمدگی

Parameters rollout

Falloff: دامنۀ تأثیرگذاری

Ignore Back Facing: با فعال‌کردن این تیک از تأثیرگذاری بر روی (Face) پشتی صرف‌نظر می‌کند.

Pinch: کنترل تیزی فرم

Bubble: کنترل حبابی‌شدن فرم

سوالات متدوال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.