آموزش مدیفایرهای تری دی مکس

دستور Affect Region در تری دی مکس

دستور Affect Region در تری دی مکس

دستور Affect Region در تری دی مکس

به کمک (Affect Region) امکان ایجاد یک فرم تورفتگی یا حبابی بر روی یک سطح میسر می‌شود.

Modifier Stack

Points sub-object level: تغییر مکان تورفتگی یا برآمدگی

Parameters rollout

Falloff: دامنۀ تأثیرگذاری

Ignore Back Facing: با فعال‌کردن این تیک از تأثیرگذاری بر روی (Face) پشتی صرف‌نظر می‌کند.

Pinch: کنترل تیزی فرم

Bubble: کنترل حبابی‌شدن فرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.