دستور Bend در تری دی مکس

به کمک (Bend) امکان ایجاد خمش بر روی آبجکت میسر می‌شود.

Modifier Stack

Gizmo sub-object: تعیین‌کنندۀ دامنۀ اثرگذاری بر روی آبجکت

Center sub-object: تعیین (Center) مدیفایر که به‌صورت پیش‌فرض بر روی (Pivot Point) آبجکت قرار دارد.

Parameters rollout

Angle: میزان زاویۀ خمش

Direction: میزان جهت خمش

X/Y/Z: با انتخاب هر یک از محورها، خمش در راستای آن محور صورت می‌گیرد.

Limit Effect: با فعال‌کردن این تیک امکان محدود‌کردن محدوده خمش میسر می‌شود.

Upper Limit: تعیین اعمال محدودیت از بخش بالایی

Lower Limit: تعیین اعمال محدودیت از بخش پایینی

سوالات متدوال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.