آموزش مدیفایرهای تری دی مکس

دستور Bend در تری دی مکس

دستور Bend در تری دی مکس

دستور Bend در تری دی مکس

به کمک (Bend) امکان ایجاد خمش بر روی آبجکت میسر می‌شود.

Modifier Stack

Gizmo sub-object: تعیین‌کنندۀ دامنۀ اثرگذاری بر روی آبجکت

Center sub-object: تعیین (Center) مدیفایر که به‌صورت پیش‌فرض بر روی (Pivot Point) آبجکت قرار دارد.

Parameters rollout

Angle: میزان زاویۀ خمش

Direction: میزان جهت خمش

X/Y/Z: با انتخاب هر یک از محورها، خمش در راستای آن محور صورت می‌گیرد.

Limit Effect: با فعال‌کردن این تیک امکان محدود‌کردن محدوده خمش میسر می‌شود.

Upper Limit: تعیین اعمال محدودیت از بخش بالایی

Lower Limit: تعیین اعمال محدودیت از بخش پایینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.