دستور Twist در تری دی مکس

از دستور (Twist) جهت ایجاد پیچش بر روی اشیاء استفاده می‌شود.

Modifier Stack

Gizmo: تعیین‌کنندۀ دامنۀ اثرگذاری بر روی آبجکت

Center: تعیین (Center) مدیفایر که به‌صورت پیش‌فرض بر روی (Pivot Point) آبجکت قرار دارد.

Parameters rollout

Twist

Angle: تعیین زاویۀ پیچش

Bias: تغییر موقعیت پیچش بر روی آبجکت

Twist Axis

X/Y/Z: تعیین پیچش در راستای محور مورد نظر

Limits

Limit Effect: با فعال‌کردن این تیک امکان محدود‌کردن دستور بر روی آبجکت میسر می‌شود.

Upper Limit: تعیین اعمال محدودیت از بخش بالایی

Lower Limit: تعیین اعمال محدودیت از بخش پایینی

سوالات متدوال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.