آموزش مدیفایرهای تری دی مکس

دستور Twist در تری دی مکس

دستور Twist در تری دی مکس

دستور Twist در تری دی مکس

از دستور (Twist) جهت ایجاد پیچش بر روی اشیاء استفاده می‌شود.

Modifier Stack

Gizmo: تعیین‌کنندۀ دامنۀ اثرگذاری بر روی آبجکت

Center: تعیین (Center) مدیفایر که به‌صورت پیش‌فرض بر روی (Pivot Point) آبجکت قرار دارد.

Parameters rollout

Twist

Angle: تعیین زاویۀ پیچش

Bias: تغییر موقعیت پیچش بر روی آبجکت

Twist Axis

X/Y/Z: تعیین پیچش در راستای محور مورد نظر

Limits

Limit Effect: با فعال‌کردن این تیک امکان محدود‌کردن دستور بر روی آبجکت میسر می‌شود.

Upper Limit: تعیین اعمال محدودیت از بخش بالایی

Lower Limit: تعیین اعمال محدودیت از بخش پایینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.