آموزش مدیفایرهای تری دی مکس

دستور Push در تری دی مکس

دستور Push در تری دی مکس

دستور Push در تری دی مکس

از دستور (Push) جهت هدایت‌کردن نرمال‌ها (Normal) به‌سمت بیرون و داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع این مدیفایر یک فرم تورم بر روی آبجکت ایجاد می‌کند.

Parameters rollout

Push Value: تعیین مقدار که با وارد کردن عدد مثبت نرمال‌ها (Normal) به سمت بیرون و با عدد منفی نرمال‌ها (Normal) به سمت داخل هدایت می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.