آموزش مدیفایرهای تری دی مکس

دستور Bevel Profile در تری دی مکس

دستور Bevel Profile در تری دی مکس

دستور Bevel Profile در تری دی مکس

دستور (Bevel Profile) در تری دی مکس جهت ایجاد (extrude) یک مسیر به واسطۀ یک (shape) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Modifier Stack

Profile Gizmo: به کمک (Profile Gizmo) امکان تغییر موقعیت (shape) انتخاب‌شده میسر می‌شود.

Parameters rollout

Bevel Profile

Classic: با فعال‌کردن این گزینۀ رول‌ اوت (Classic) ظاهر می‌شود.

Improved: با فعال‌کردن این گزینۀ رول ‌اوت (Improved) ظاهر می‌شود.

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

Classic rollout

Pick Profile: انتخاب (shape) مورد‌نظر

Capping

Start: نمایش یا عدم نمایش (Cap) در ابتدای (Bevel Profile)

End: نمایش یا عدم نمایش (Cap) در انتهای (Bevel Profile)

Cap Type

Morph: چیدمان (edges) به شکل تصویر زیر

Grid: چیدمان (edges) به شکل تصویر زیر

Intersections

Keep Lines From Crossing: با فعال‌شدن این تیک از بیرون‌زدگی گوشۀ‌های تیز جلوگیری می‌شود.

Separation: تعیین مقدار پخی‌خوردن گوشۀ‌های تیز

Improved rollout

Improved rollout

Extrude: تعیین عمق (extrude)

Extrude Segs: تعیین سگمنت‌های (extrude)

Beveling

Presets list: از این لیست کشویی امکان انتخاب طرح‌های ازپیش‌تعریف‌شده جهت (Bevel) میسر شده است.

Bevel Depth: تعیین عمق (Bevel)

Bevel Width: تعیین عرض (Bevel)

Bevel Push: تعیین مقدار انحنای (Bevel)، در صورت قرار‌دادن مقدار 0 انحنا از بین خواهد رفت.

Outline Offset: تعیین فاصلۀ خط دوری

Steps: تعیین سگمنت‌های (Bevel)

Optimize: با فعال‌کردن این تیک سگمنت‌های اضافه برای قسمت‌های صاف حذف می‌شوند.

Bevel Profile Editor: جهت ساخت (Profile) سفارشی از این قسمت استفاده می‌شود.

Capping

Start: نمایش یا عدم نمایش (Cap) در ابتدای (Bevel Profile)

End: نمایش یا عدم نمایش (Cap) در انتهای (Bevel Profile)

Constrain: اعمال محدودیت روی (face) انتخاب‌شده

Cap Type

Morph: چیدمان (edges) به شکل (triangles) می‌شود.

Grid: چیدمان (edges) به شکل (grid pattern) می‌شود.

Subdiv:

Material IDs group: تعیین متریال آی‌دی برای هر قسمت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.