آموزش مدیفایرهای تری دی مکس

دستور FFD در تری دی مکس

دستور FFD در تری دی مکس

دستور FFD در تری دی مکس

به کمک دستور (FFD) ویرایش آزاد آبجکت امکان‌پذیر می‌شود.

Modifier Stack

Control Points: با حرکت این کنترلرها امکان ویرایش آبجکت میسر می‌شود.

Lattice: با حرکت کنترلرهای (Lattice) در حقیقت دامنۀ اثرگذاری بر روی آبجکت تغییر می‌کند.

Set Volume: امکان تغییر حجم (Gizmo) را خواهید داشت. در فرم‌های بی‌قاعده و در پویا‌نمایی کاربرد دارد.

توجه: در حین فعال‌بودن (Auto Key) در صورت تغییر (Set Volume) همانند (Control Points) کار خواهند کرد.

FFD Parameters

Display

Lattice: برداشتن تیک باعث عدم نمایش (Lattice) می‌گردد.

Source Volume: در صورت برداشتن تیک تغییرات صورت‌گرفته بر روی (Source Volume) لغو می‌شود.

Deform

Only in Volume: فقط قسمت‌هایی از آبجکت دستخوش تغییرات می‌شود که داخل (Source Volume) باشد.

All Vertices: تمامی ورتکس‌ها دستخوش تغییرات می‌شود.

Control Points

Reset: باعث ریست‌شدن کنترل پوینت‌ها (Control Points) می‌شود.

Animate All: جهت انیمیت‌پذیر شدن کنترل پوینت‌ها (Control Points) بر روی این دکمۀ کلیک کنید.

Conform to Shape: با زدن بر روی این دکمۀ کنترل پوینت‌ها (Control Points) به سطح آبجکت چسبیده می‌شوند.

Inside Points: در صورت فعال‌بودن این تیک کنترل پوینت‌ها (Control Points) از داخل به آبجکت چسبیده می‌شوند.

Outside Points: در صورت فعال‌بودن این تیک کنترل پوینت‌ها (Control Points) از بیرون به آبجکت چسبیده می‌شوند.

Offset: مقادیر این قسمت باعث ایجاد فاصلۀ بین (Control Points) و سطح آبجکت می‌شود.

About: توضیحاتی در مورد (FFD) نمایش می‌دهد.

پارامترهای متغیر در انواع (FFD)

2x2x2 FFD: تعداد (Control Points) آن 8 عدد می‌باشد.

3x3x3 FFD: تعداد (Control Points) آن 9 عدد می‌باشد.

4x4x4 FFD: تعداد (Control Points) آن 64 عدد می‌باشد.

FFD (Box/Cylinder) Modifiers

FFD Parameters

Dimensions

Set Number of Points: امکان تعریف کنترل پوینت‌ها (Control Points) در طول، عرض، ارتفاع به‌صورت دستی مهیا می‌شود.

Deform

Volume: فقط قسمت‌هایی از آبجکت دستخوش تغییرات می‌شود که داخل (Source Volume) باشد.

All Vertices: تمامی ورتکس‌ها دستخوش تغییرات می‌شود.

Falloff: تعیین محدوده اثرگذاری برای ورتکس‌ها

Tension: تعیین میزان کشش به‌سمت (Lattice)

Continuity: تعیین میزان پیوستگی به‌سمت (Lattice)

Selection

All X, All Y, All Z: در صورت فعال‌بودن هر یک از محورها در صورت انتخاب یک (Control Point) تمامی کنترل پوینت‌های (Control Point) محور فعال انتخاب می‎شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.