دستور FFD در تری دی مکس

به کمک دستور (FFD) ویرایش آزاد آبجکت امکان‌پذیر می‌شود.

Modifier Stack

Control Points: با حرکت این کنترلرها امکان ویرایش آبجکت میسر می‌شود.

Lattice: با حرکت کنترلرهای (Lattice) در حقیقت دامنۀ اثرگذاری بر روی آبجکت تغییر می‌کند.

Set Volume: امکان تغییر حجم (Gizmo) را خواهید داشت. در فرم‌های بی‌قاعده و در پویا‌نمایی کاربرد دارد.

توجه: در حین فعال‌بودن (Auto Key) در صورت تغییر (Set Volume) همانند (Control Points) کار خواهند کرد.

FFD Parameters

Display

Lattice: برداشتن تیک باعث عدم نمایش (Lattice) می‌گردد.

Source Volume: در صورت برداشتن تیک تغییرات صورت‌گرفته بر روی (Source Volume) لغو می‌شود.

Deform

Only in Volume: فقط قسمت‌هایی از آبجکت دستخوش تغییرات می‌شود که داخل (Source Volume) باشد.

All Vertices: تمامی ورتکس‌ها دستخوش تغییرات می‌شود.

Control Points

Reset: باعث ریست‌شدن کنترل پوینت‌ها (Control Points) می‌شود.

Animate All: جهت انیمیت‌پذیر شدن کنترل پوینت‌ها (Control Points) بر روی این دکمۀ کلیک کنید.

Conform to Shape: با زدن بر روی این دکمۀ کنترل پوینت‌ها (Control Points) به سطح آبجکت چسبیده می‌شوند.

Inside Points: در صورت فعال‌بودن این تیک کنترل پوینت‌ها (Control Points) از داخل به آبجکت چسبیده می‌شوند.

Outside Points: در صورت فعال‌بودن این تیک کنترل پوینت‌ها (Control Points) از بیرون به آبجکت چسبیده می‌شوند.

Offset: مقادیر این قسمت باعث ایجاد فاصلۀ بین (Control Points) و سطح آبجکت می‌شود.

About: توضیحاتی در مورد (FFD) نمایش می‌دهد.

پارامترهای متغیر در انواع (FFD)

2x2x2 FFD: تعداد (Control Points) آن 8 عدد می‌باشد.

3x3x3 FFD: تعداد (Control Points) آن 9 عدد می‌باشد.

4x4x4 FFD: تعداد (Control Points) آن 64 عدد می‌باشد.

FFD (Box/Cylinder) Modifiers

FFD Parameters

Dimensions

Set Number of Points: امکان تعریف کنترل پوینت‌ها (Control Points) در طول، عرض، ارتفاع به‌صورت دستی مهیا می‌شود.

Deform

Volume: فقط قسمت‌هایی از آبجکت دستخوش تغییرات می‌شود که داخل (Source Volume) باشد.

All Vertices: تمامی ورتکس‌ها دستخوش تغییرات می‌شود.

Falloff: تعیین محدوده اثرگذاری برای ورتکس‌ها

Tension: تعیین میزان کشش به‌سمت (Lattice)

Continuity: تعیین میزان پیوستگی به‌سمت (Lattice)

Selection

All X, All Y, All Z: در صورت فعال‌بودن هر یک از محورها در صورت انتخاب یک (Control Point) تمامی کنترل پوینت‌های (Control Point) محور فعال انتخاب می‎شود.

سوالات متدوال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.