دستور Cap Holes در تری دی مکس

دستور (Cap Holes) جهت بستن حفره‌های موجود بر روی اشیاء مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Parameters rollout

Smooth New Faces: با فعال سازی این تیک (Faces) ساخته‌شده در یک گروه هموارسازی مجزا قرار می‌گیرد.

Smooth With Old Faces: با فعال سازی این تیک (Faces) ساخته‌شده در گروه هموارسازی قبلی قرار می‌گیرد.

Triangulate Cap: با فعال‌کردن این تیک (Faces) ساخته‌شده از (invisible edges) به (visible edges) تبدیل می‌شود.

سوالات متدوال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.