آموزش مدیفایرهای تری دی مکس

دستور Cap Holes در تری دی مکس

دستور Cap Holes در تری دی مکس

دستور Cap Holes در تری دی مکس

دستور (Cap Holes) جهت بستن حفره‌های موجود بر روی اشیاء مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Parameters rollout

Smooth New Faces: با فعال سازی این تیک (Faces) ساخته‌شده در یک گروه هموارسازی مجزا قرار می‌گیرد.

Smooth With Old Faces: با فعال سازی این تیک (Faces) ساخته‌شده در گروه هموارسازی قبلی قرار می‌گیرد.

Triangulate Cap: با فعال‌کردن این تیک (Faces) ساخته‌شده از (invisible edges) به (visible edges) تبدیل می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.