آموزش نورپردازی در تری دی مکس

نور هالوژن VRay IES در تری دی مکس

نور هالوژن VRay IES در تری دی مکس

نور هالوژن VRay IES در تری دی مکس

با استفاده از (VRay IES) امکان شبیه سازی نور هالوژن در تری دی مکس میسر می‌گردد.

روش های دسترسی به نور هالوژن VRay IES در تری دی مکس

Create panel > Lights > VRay > VRayIES

V-Ray Toolbar > V-Ray IES Light button

تنظیمات نور VRay IES در تری دی مکس

Parameters

Enabled: با برداشتن این تیک منبع نوری غیرفعال می‌شود.

enable viewport shading: با غیرفعال نمودن این تیک اثر منبع نوری در ویوپورت نمایش داده نمی‌شود.

show distribution: امکان نمایش یا عدم نمایش آیکون نوع پخش منبع نوری در ویوپورت

targeted: به کمک این قسمت امکان مخفی نمودن (target) میسر می‌گردد.

(ies file (button: معرفی مسیر فایل های (ies)

rotation X/Y/Z: چرخش منبع نوری در سه محور (X/Y/Z)

cutoff:

shadow bias: وظیفه جابه‌جایی سایه را برعهده دارد.

cast shadows: با برداشتن این تیک از محاسبات سایه صرف نظر می‌کند.

affect diffuse: با برداشتن این تیک از اثر گذاری بروی (diffuse) صرف نظر می‌کند.

diffuse contribution: تعیین مقدار اثرگذاری بروی (diffuse)

affect specular: با برداشتن این تیک از اثر گذاری بروی (specular) صرف نظر می‌کند.

specular contribution: تعیین مقدار اثرگذاری بروی (specular)

use light shape

 • No: هیچ کدام
 • For shadows: تاثیر بروی سایه
 • For illumination and shadows: تاثیر بروی سایه و (illumination)

override shape: به کمک این گزینه امکان جایگزین کردن شکل منبع نوری میسر می‌شود.

shape

 • Point: نقطه
 • Rectangle: مستطیل
 • Circle: دایره
 • Sphere: کره
 • vertical cylinder: استوانه عمودی
 • (horizontal cylinder (length: استوانه طولی
 • (horizontal cylinder (width: استوانه عرضی
 • (ellipse (length: بیضی طولی
 • (ellipse (width: بیضی عرضی
 • (ellipsoid (length: بیضی کروی طولی
 • (ellipsoid (width: بیضی کروی عرضی

height: تعیین ارتفاع

Width: تعیین عرض

Length: تعیین طول

Diameter: تعیین قطر

shape subdivs: تعیین (subdivs) جهت ایجاد دقت بروی سایه

color mode

 • color: براساس کد رنگ
 • Temperature: براساس دمای رنگ برحسب کلوین

Color: تعیین رنگ نور

color temperature: تعیین دمای نور

override intensity

 • rescale:
 • replace:

intensity type

 • (power (lm: تعیین قدرت نور برحسب واحد (lumens)
 • (intensity (cd: تعیین قدرت نور برحسب واحد (candela)

intensity value: تعیین قدرت نور

area speculars:

viewport wire color: تعیین رنگ آبجکت منبع نورری در ویوپورت در حالت خارج از انتخاب

icon text: در صورت فعال کردن این تیک نام منبع نوری در ویوپورت نمایش داده می‌شود.

Exclude: جهت خارج کردن بعضی آبجکت ها از محاسبات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.