آموزش رایگان صفر تا صد تری دی مکس

آموزش ساخت نرده Railing در تری دی مکس

آموزش ساخت نرده Railing در تری دی مکس

آموزش ساخت نرده Railing در تری دی مکس

به کمک (Railing) امکان ساخت انواع نرده میسر می‌شود.

روش های ترسیم Railing در تری دی مکس

Create panel > (Geometry) > AEC Extended > Object Type rollout > Railing button

Default menu: Create menu > AEC Objects > Railing

Railing rollout

Pick Railing Path: امکان ترسیم نرده بر اساس یک مسیر

Segments: تعیین تعداد سگمنت‌ها

Respect Corners: با فعال‌کردن این تیک در صورت شکست‌های تند در مسیر از تورفتگی پالیگان‌ها جلوگیری می‌کند.

Length: طول نرده. (در صورت (Pick) کردن مسیر این گزینۀ غیرفعال می‌شود.)

Top Rail

کنترلرهای قسمت بالای نرده

  1. Width
  2. Depth
  3. Height
  4. Profile for the square top rail
  5. Profile for the round top rail

Profile: انتخاب شکل پروفیل به‌صورت مربع، مستطیل، دایره و غیرفعال

Depth: تعیین عمق

Width: تعیین عرض

Height: تعیین ارتفاع

(Lower Rail(s

کنترلرهای قسمت پایینی نرده

Profile: انتخاب شکل پروفیل به‌صورت مربع، مستطیل، دایره و غیرفعال

Depth: تعیین عمق

Width: تعیین عرض

Lower Rail Spacing: با کلیک بر روی این دکمۀ به کمک ابزار (Spacing Tool) امکان افزایش تعداد نرده‌های پایینی را خواهیم داشت.

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

Posts rollout

کنترلرهای میله‌های اصلی نرده

Profile: انتخاب شکل پروفیل به‌صورت مربع، مستطیل، دایره و غیرفعال

Depth: تعیین عمق

Width: تعیین عرض

Extension: تعیین ارتفاع

Post Spacing: با کلیک بر روی این دکمۀ به کمک ابزار (Spacing Tool) امکان افزایش تعداد میله‌های اصلی نرده را خواهیم داشت.

Fencing rollout

اصطلاحاً به میله‌های باریک‌تر که بین دو (Posts) قرار می‌گیرند (Fencing) گویند.

Type: انتخاب نوع (Fencing) به‌صورت میله، یک پوستۀ یکپارچه یا فرم شیشه‌ای و غیرغعال

Picket

1: square profile
2: round profile

Profile: انتخاب شکل پروفیل به‌صورت مربع، مستطیل، دایره و غیرفعال

Depth: تعیین عمق

Width: تعیین عرض

Extension: تعیین ارتفاع

Bottom Offset: مقدار جابه‌جایی از پایین

Picket Spacing: با کلیک بر روی این دکمۀ به کمک ابزار (Spacing Tool) امکان افزایش تعداد (Fencing) را خواهیم داشت.

Solid Fill

Thickness: ضخامت پوسته

Top Offset: جابه‌جایی از بالا

Bottom Offset: جابه‌جایی از پایین

Left Offset: جابه‌جایی از سمت چپ

Right Offset: جابه‌جایی از سمت راست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.