آموزش رایگان صفر تا صد تری دی مکس

آموزش ابزار میرور Mirror در تری دی مکس

آموزش ابزار میرور Mirror در تری دی مکس

آموزش دستور Mirror در تری دی مکس

به کمک این ابزار امکان محاسبۀ آینه آبجکت امکان‌پذیر می‌شود.

Main Toolbar > Mirror

Default menu: Tools menu > Mirror

Interface

Transform: شئ مورد‌نظر آینه می‌شود.

Geometry: شئ مورد‌نظر آینه می‌شود و یک مدیفایر (Mirror) به آبجکت اضافه می‌شود.

توجه: عمل آینه بر اساس (Reference Coordinate System) تغییر می‌کند.

جهت درک بهتر مفهوم سیستم محور مختصات به مقاله آموزش Reference Coordinate System در تری دی مکس مراجعه نمایید.

Mirror Axis: با استفاده از این قسمت امکان آینه‌کردن یک آبجکت در یک یا دو محور (X, Y, Z, XY, XZ, YZ) میسر می‌شود.

Offset: امکان جابه‌جایی شئ آینه‌شده امکان‌پذیر می‌باشد.

Clone Selection

No Clone: عمل آینه‌شدن بر روی آبجکت انتخاب‌شده صورت می‌گیرد.

Copy: عمل آینه‌شدن بر روی یک نسخۀ کپی آبجکت انتخاب‌شده صورت می‌گیرد.

Instance: در این حالت تمامی آبجکت‌ها با هم در ارتباط هستند و در صورت تغییر یک آبجکت بقیۀ آبجکت‌ها هم تغییر می‌کنند.

Reference: در این حالت آبجکت‌ها با هم در ارتباط هستند اما امکان تغییر آن‌ها به‌صورت مستقل هم وجود دارد. اما در صورتی که آبجکت (Reference) را تغییر دهیم بر روی تمامی آبجکت اعمال می‌شود.

جهت درک بهتر مفهوم (Instance) و (Reference) به مقاله آموزش کپی در تری دی مکس مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.