آموزش رایگان صفر تا صد تری دی مکس

آموزش Reference Coordinate System در تری دی مکس

آموزش Reference Coordinate System در تری دی مکس

آموزش Reference Coordinate System در تری دی مکس

به کمک این ابزار بسته به نیاز می‌توانید سیستم محور مختصات مورد نیاز خود را انتخاب نمایید.

Main toolbar > Reference Coordinate System drop-down menu

View: ترکیب دو محور مختصات می‌باشد. در نمای (Perspective) محور مختصات ما (World) است و در نماهای (orthographic) محور مختصات ما (screen) می‌باشد که در محور مختصات (screen) همیشه محور (Z) عمود بر تصویر است.

Screen: به محور مختصاتی گفته می‌شود که محور (Z) همیشه عمود بر تصویر می‌باشد.

World: در تمامی نماها محورهای (X,Y) هم باد (world axis) هستند.

توجه: برای نمایش یا عدم نمایش (world axis) در ویوپورت مسیر زیر را دنبال نمایید.

Customize menu > Preferences > Viewports tab

در صورتی تیک گزینه (Display World Axis) فعال باشد. (world axis) در ویوپورت نمایش داده می‌شود.

Parent: آبجکت (child) از محور مختصاتی (Parent) استفاده می‌کند.

Local: به محور مختصاتی گفته می‌شود که از محور محلی آبجکت استفاده می‌کند.

Gimbal: به علت مرتبط‍‌‌بودن به حوزۀ انیمیشن از این مورد صرف‌نظر می‌کنیم.

Grid: در این حالت محور مختصاتی (Grid) جاری صحنۀ استفاده می‌کند.

Working: به علت مرتبط‌بودن به حوزۀ انیمیشن از این مورد صرف‌نظر می‌کنیم.

Pick: محور مختصات آبجکت جاری از آبجکت (Pick) گرفته می‌شود. در صورت پاک‌شدن آبجکت (Pick) شده محور مختصات آبجکت جاری از بین خواهد رفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.