آموزش رایگان صفر تا صد تری دی مکس

Workspace در تری دی مکس

Workspace در تری دی مکس

از قسمت (Workspaces) امکان تغییر، سفارشی‌سازی و مدیریت فضای ‌کاری امکان‌پذیر می‌شود.

Interface

Manage Workspaces: با زدن بر روی این گزینۀ پنجرۀ (Manage Workspaces dialog) باز می‌گردد.

Reset To Default State: با زدن بر روی این گزینۀ چیدمان فضای‌ کاری به حالت اولیه باز می‌گردد.

Manage Workspaces dialog: به کمک این پنجرۀ امکان افزودن، ویرایش و حذف فضاهای کاری میسر می‌شود.

Current Workspaces: این قسمت فضاهای کاری جاری را نمایش می‌دهد.

Save as New Workspace: با زدن بر روی این گزینۀ فضای‌ کاری جاری ذخیرۀ می‌گردد.

Save Default State: با زدن بر روی این گزینۀ چیدمان جاری را به‌عنوان چیدمان فضای پیش‌فرض در نظر می‌گیرد.

Restore to Default State: وظیفۀ این گزینۀ بازگردانی چیدمان نرم‌افزار به حالت اولیه است.

Active workspace properties

Name: تعریف نام برای فضای‌ کاری

Toolbars: ذخیرۀ یا عدم ذخیرۀ نوارهای ابزار

Menus and Quad menus: ذخیرۀ یا عدم ذخیرۀ منوها

Viewport Tab Presets: ذخیرۀ یا عدم ذخیرۀ چیدمان ویوپورت‌ها

Ribbon: ذخیرۀ یا عدم ذخیرۀ (Ribbon)

Hotkeys: ذخیرۀ یا عدم ذخیرۀ کلیدهای میان‌بر

Run MaxScript: به کمک این قسمت امکان ذخیرۀ‌سازی و بارگذاری مجدد اسکریپت حین فراخوانی فضای‌ کاری میسر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.