آموزش رایگان صفر تا صد تری دی مکس

آموزش ترسیم پنجره Windows در تری دی مکس

آموزش ترسیم پنجره Windows در تری دی مکس

آموزش ترسیم پنجره Windows در تری دی مکس

با استفاده از این سری آبجکت‌ها توانایی ساخت انواع پنجرۀ را خواهید داشت.

Awning

Casement

Fixed

Pivoted

Projected

Sliding

روش های ترسیم پنجره Windows در تری دی مکس

Create panel > (Geometry) > Windows

Default menu: Create menu > AEC Objects

Name and Color rollout

با استفاده از این رول اوت امکان تعریف نام و رنگ را خواهید داشت.

Creation Method rollout

برای ترسیم پنجرۀ دو شیوه برای ما فعال می‌باشد:

Width/Depth/Height: برای ترسیم ابتدا عرض، عمق و ارتفاع تعیین می‌شود.

Width/Height/Depth: برای ترسیم ابتدا عرض، ارتفاع و عمق تعیین می‌شود.

Allow Non-vertical Jambs: با فعال‌کردن این تیک امکان ساخت پنجرۀ به‌صورت شیب‌دار میسر می‌شود.

Parameters rollout

Height: تعیین ارتفاع

Width: تعیین عرض

Depth: تعیین عمق

Frame

Horiz. Width: عرض فریم افقی

Vert. Width: عرض فریم عمودی

Thickness: ضخامت فریم

Glazing

Thickness: تعیین‌کنندۀ ضخامت شیشه

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

پارمترهای متغیر در آبجکت های پنجره

Awning Window

Rails and Panels

Width: عرض پنل‌ها

Panel Count: تعداد پنل‌های پنجرۀ

Open Window

Open: تعیین‌کنندۀ باز یا بسته بودن درب پنجرۀ

Casement Window

Casements

Panel Width: عرض پنل دور شیشه

One/Two: تعیین‌کنندۀ یک یا دو درب بودن پنجرۀ

Open Window

Open: تعیین‌کنندۀ باز یا بسته بودن درب پنجرۀ

Flip Swing: معکوس‌کردن جهت باز‌شدن پنجرۀ

Fixed Window

Rails and Panels

Width: عرض گارد افقی و عمودی

Panels Horiz #: تعداد گارد افقی

Panels Vert #: تعداد گارد عمودی

Chamfered Profile: با فعال‌کردن این تیک لبۀ گارد پخی خواهد خورد.

Pivoted Window

Rails

Width: عرض پنل دور شیشه

Pivots

Vertical Rotation: بازشدن درب از حالت افقی به عمودی

Open Window: تعیین‌کنندۀ باز یا بسته بودن درب پنجرۀ

Projected Window

Rails and Panels

Width: عرض پنل دور شیشه

Middle Height: ارتفاع پنجرۀ میانی

Bottom Height: ارتفاع پنجرۀ پایینی

Open Window

Open: تعیین‌کنندۀ باز یا بسته بودن درب پنجرۀ

Sliding Window

Rails and Panels

Rail Width: عرض گارد افقی و عمودی

Panels Horiz #: تعداد گارد افقی

Panels Vert #: تعداد گارد عمودی

Chamfered Profile: با فعال‌کردن این تیک لبۀ گارد پخی خواهد خورد.

Open Window

Hung: بازشدن درب از حالت افقی به عمودی

Open: تعیین‌کنندۀ باز یا بسته بودن درب پنجرۀ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.