آموزش رایگان صفر تا صد تری دی مکس

آموزش ترسیم پله Stairs در تری دی مکس

آموزش ترسیم پله Stairs در تری دی مکس

آموزش ترسیم پله Stairs در تری دی مکس

به کمک (Stairs) امکان ساخت انواع پله میسر می‌شود.

روش های ترسیم پله Stairs در تری دی مکس

Create panel > (Geometry) > Stairs

Default menu: Create menu > AEC Objects

Name and Color rollout

با استفاده از این رول اوت امکان تعریف نام و رنگ را خواهید داشت.

Parameters rollout

Type

انتخاب شکل پله‌ها توسط این قسمت میسر می‌شود.

Open: به‌صورت باز

Closed: به‌صورت بسته

Box: به‌صورت جعبه‌ای

Rise

Overall: ارتفاع عمومی پله‌ها

Riser Ht: ارتفاع هر پله

Riser Ct: تعداد پله‌ها

1 تا 4 > Risers

5 > implied riser

6 > upper floor

7 > lower floor

8 > steps

Stringers rollout

اصطلاحا به فریم یا قاب کناری پله ها (Stringers) گویند.

Depth: تعیین عمق

Width: تعیین عرض

Offset: تعیین موقعیت قرارگیری

Spring from Floor: با فعال‌بودن این تیک قسمت پایین (Stringers) با پایین‌ترین نقطۀ پله برش می‌خورد.

Carriage rollout

اصطلاحاً به نگه‌دارندۀ زیر پله‌ها (Carriage) گویند.

Depth: تعیین عمق

Width: تعیین عرض

Carriage Spacing: کنترل تعداد (Carriage)

Spring from Floor: با فعال‌بودن این تیک قسمت پایین (Carriage) با پایین‌ترین نقطۀ پله برش می‌خورد.

Railings rollout

اصطلاحاً به میله‌های کنار پله‌ها (Railings) گویند.

Height: تعیین ارتفاع

Offset: موقعیت قرارگیری

Segments: تعداد سگمنت

Radius: تعیین شعاع

پارامترهای متغیر در انواع آبجکت ها

L-Type Stair

Layout

1 Length: تعیین طول اول

2 Length: تعیین طول دوم

Width: تعیین عرض

Angle: زاویۀ پاگرد و جهت طبقۀ دوم پله

Offset: اندازۀ پاگرد

Steps

Thickness: تعیین ضخامت پله

Depth: تعیین عمق پله

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

Spiral Stair

Layout

CCW: در خلاف جهت عقربه‌های ساعت

CW: در جهت عقربه‌های ساعت

Radius: تعیین شعاع

Revs: تعداد دفعات پیچش

Width: تعیین عرض

Steps

Thickness: تعیین ضخامت پله

Depth: تعیین عمق پله

Segs: تعداد سگمنت‌های پله

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

Center Pole rollout

به میلۀ مرکزی پله (Pole) می‌گویند.

Radius: تعیین شعاع

Segments: تعداد سگمنت‌ها

Height: تعیین ارتفاع

Straight Stair

Layout

Length: تعیین طول پله

Width: تعیین عرض پله

Steps

Thickness: تعیین ضخامت پله

Depth: تعیین عمق پله

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

U-Type Stair

Layout

Left/Right: تعیین جهت پله

1 Length: تعیین طول اول

2 Length: تعیین طول دوم

Width: تعیین عرض

Offset: تعیین اندازۀ پاگرد

Steps

Thickness: تعیین ضخامت پله

Depth: تعیین عمق پله

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.