آموزش ترسیم پله Stairs در تری دی مکس

به کمک (Stairs) امکان ساخت انواع پله میسر می‌شود.

روش های ترسیم پله Stairs در تری دی مکس

Create panel > (Geometry) > Stairs

Default menu: Create menu > AEC Objects

Name and Color rollout

با استفاده از این رول اوت امکان تعریف نام و رنگ را خواهید داشت.

Parameters rollout

Type

انتخاب شکل پله‌ها توسط این قسمت میسر می‌شود.

Open: به‌صورت باز

Closed: به‌صورت بسته

Box: به‌صورت جعبه‌ای

Rise

Overall: ارتفاع عمومی پله‌ها

Riser Ht: ارتفاع هر پله

Riser Ct: تعداد پله‌ها

1 تا 4 > Risers

5 > implied riser

6 > upper floor

7 > lower floor

8 > steps

Stringers rollout

اصطلاحا به فریم یا قاب کناری پله ها (Stringers) گویند.

Depth: تعیین عمق

Width: تعیین عرض

Offset: تعیین موقعیت قرارگیری

Spring from Floor: با فعال‌بودن این تیک قسمت پایین (Stringers) با پایین‌ترین نقطۀ پله برش می‌خورد.

Carriage rollout

اصطلاحاً به نگه‌دارندۀ زیر پله‌ها (Carriage) گویند.

Depth: تعیین عمق

Width: تعیین عرض

Carriage Spacing: کنترل تعداد (Carriage)

Spring from Floor: با فعال‌بودن این تیک قسمت پایین (Carriage) با پایین‌ترین نقطۀ پله برش می‌خورد.

Railings rollout

اصطلاحاً به میله‌های کنار پله‌ها (Railings) گویند.

Height: تعیین ارتفاع

Offset: موقعیت قرارگیری

Segments: تعداد سگمنت

Radius: تعیین شعاع

پارامترهای متغیر در انواع آبجکت ها

L-Type Stair

Layout

1 Length: تعیین طول اول

2 Length: تعیین طول دوم

Width: تعیین عرض

Angle: زاویۀ پاگرد و جهت طبقۀ دوم پله

Offset: اندازۀ پاگرد

Steps

Thickness: تعیین ضخامت پله

Depth: تعیین عمق پله

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

Spiral Stair

Layout

CCW: در خلاف جهت عقربه‌های ساعت

CW: در جهت عقربه‌های ساعت

Radius: تعیین شعاع

Revs: تعداد دفعات پیچش

Width: تعیین عرض

Steps

Thickness: تعیین ضخامت پله

Depth: تعیین عمق پله

Segs: تعداد سگمنت‌های پله

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

Center Pole rollout

به میلۀ مرکزی پله (Pole) می‌گویند.

Radius: تعیین شعاع

Segments: تعداد سگمنت‌ها

Height: تعیین ارتفاع

Straight Stair

Layout

Length: تعیین طول پله

Width: تعیین عرض پله

Steps

Thickness: تعیین ضخامت پله

Depth: تعیین عمق پله

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

U-Type Stair

Layout

Left/Right: تعیین جهت پله

1 Length: تعیین طول اول

2 Length: تعیین طول دوم

Width: تعیین عرض

Offset: تعیین اندازۀ پاگرد

Steps

Thickness: تعیین ضخامت پله

Depth: تعیین عمق پله

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

سوالات متدوال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.