آموزش رایگان صفر تا صد تری دی مکس

آموزش Snapshot در تری دی مکس

آموزش Snapshot در تری دی مکس

آموزش Snapshot در تری دی مکس

به کمک (Snapshot) امکان تهیۀ نسخۀ کپی از موقعیت‌های مختلف یک آبجکت انیمیت‌شده امکان‌پذیر می‌باشد.

توجه: بعضی از آبجکت‌های تری دی مکس مثل (particle systems) امکان تبدیل‌شدن به مش‌های قابل ویرایش را ندارند، اما به کمک (Snapshot) این امکان میسر می‌شود.

Extras toolbar > Snapshot

Default menu: Tools menu > Snapshot

Interface

Snapshot

Single: از فریم جاری یک نسخۀ کپی تهیۀ می‌شود.

Range: از بازه فریم‌هایی که در قسمت (From/To) تعیین‌شده نسخۀ کپی تهیۀ می‌شود.

From/To: انتخاب یک بازۀ انیمیت جهت تهیۀ نسخۀ کپی

Copies: تعداد نسخۀ کپی در بازۀ تعریف‌شده

Clone Method

Copy: یک نسخۀ کپی از آبجکت گرفته می‌شود.

Instance: در این حالت تمامی آبجکت‌ها با هم در ارتباط هستند و در صورت تغییر یک آبجکت بقیۀ آبجکت‌ها هم تغییر می‌کنند.

Reference: در این حالت آبجکت‌ها با هم در ارتباط هستند، اما امکان تغییر آن‌ها به‌صورت مستقل هم وجود دارد. اما در صورتی که آبجکت (Reference) را تغییر دهیم بر روی تمامی آبجکت اعمال می‌شود.

Mesh: از آبجکت مورد‌نظر یک نسخۀ به‌صورت (Editable Mesh) تهیۀ می‌کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.