آموزش Light Lister در تری دی مکس

(Light Lister) لیستی از پارامترهای کلیدی و حیاتی منابع نوری را در اختیار ما قرار می‌دهد.

Default menu: Tools menu > Light Lister

Configuration rollout

All Lights: نمایش تمامی نورهای موجود در صحنه

Selected Lights: نمایش نورهای انتخاب شده در صحنه

General Settings: نمایش تنظیمات عمومی منابع نوری

Refresh: لیست منابع نوری آپدیت می‌شود.

General Settings rollout

Selected Lights: نمایش تنظیمات عمومی نورهای انتخاب شده

All Lights: نمایش تنظیمات عمومی نورهای تمامی

On: فعال و غیرفعال کردن نور

Multiplier: شدت انرژی نور

Color: رنگ نور

Shadows: فعال و غیرفعال کردن سایه

Shadow type drop-down list: انتخاب فرمت نمایش سایه

Map Size: تعیین ابعاد پیکسل ها جهت ایجاد سایه در فرمت (shadow map)

Bias: تغییر موقعیت سایه

(Sm. Range (Sample Range: تعیین مقدار نرمی لبه های سایه

[Transp. [Transparency: فعال و غیرفعال کردن سایه برای قسمت های شفاف. برای مثال یک پنجره با قاب فلزی و شیشه های رنگی

[Int. [Integrity: تعداد دسته های پرتوی نوری جهت تولید نیم سایه

[Qual. [Quality: تعیین کیفیت سایه

Decay: انتخاب حالت زوال نور

Start: تعیین محدوده اثرگذاری زوال نور

Length: اندازه طول نور

Width: اندازه عرض نور

global settings group

Global Tint: تعیین رنگ نور عمومی صحنه

Global Level: میزان شدت نور عمومی صحنه

Ambient Color: تعیین رنگ (Ambient) عمومی صحنه. (Ambient) به بخشی از صحنه یا آبجکت گفته می‌شود که نور مستقیم به آن تابش نمی‌شود.

سوالات متدوال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.