آموزش نورپردازی در تری دی مکس

آموزش Light Lister در تری دی مکس

آموزش Light Lister در تری دی مکس

(Light Lister) لیستی از پارامترهای کلیدی و حیاتی منابع نوری را در اختیار ما قرار می‌دهد.

Default menu: Tools menu > Light Lister

Configuration rollout

All Lights: نمایش تمامی نورهای موجود در صحنه

Selected Lights: نمایش نورهای انتخاب شده در صحنه

General Settings: نمایش تنظیمات عمومی منابع نوری

Refresh: لیست منابع نوری آپدیت می‌شود.

General Settings rollout

Selected Lights: نمایش تنظیمات عمومی نورهای انتخاب شده

All Lights: نمایش تنظیمات عمومی نورهای تمامی

On: فعال و غیرفعال کردن نور

Multiplier: شدت انرژی نور

Color: رنگ نور

Shadows: فعال و غیرفعال کردن سایه

Shadow type drop-down list: انتخاب فرمت نمایش سایه

Map Size: تعیین ابعاد پیکسل ها جهت ایجاد سایه در فرمت (shadow map)

Bias: تغییر موقعیت سایه

(Sm. Range (Sample Range: تعیین مقدار نرمی لبه های سایه

[Transp. [Transparency: فعال و غیرفعال کردن سایه برای قسمت های شفاف. برای مثال یک پنجره با قاب فلزی و شیشه های رنگی

[Int. [Integrity: تعداد دسته های پرتوی نوری جهت تولید نیم سایه

[Qual. [Quality: تعیین کیفیت سایه

Decay: انتخاب حالت زوال نور

Start: تعیین محدوده اثرگذاری زوال نور

Length: اندازه طول نور

Width: اندازه عرض نور

global settings group

Global Tint: تعیین رنگ نور عمومی صحنه

Global Level: میزان شدت نور عمومی صحنه

Ambient Color: تعیین رنگ (Ambient) عمومی صحنه. (Ambient) به بخشی از صحنه یا آبجکت گفته می‌شود که نور مستقیم به آن تابش نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.