آموزش رایگان صفر تا صد تری دی مکس

آموزش ترسیم Hedra در تری دی مکس

آموزش ترسیم Hedra در تری دی مکس

آموزش ترسیم Hedra در تری دی مکس

به کمک (Hedra) می‌توانید یک شئ با بیس ستاره یا چندوجهی در تری دی مکس ترسیم کنید. برای ترسیم این آبجکت از قسمت (Object Type) دکمۀ (Torus) را انتخاب کنید.

روش های ترسیم Hedra در تری دی مکس

Create panel > (Geometry) > Extended Primitives > Object Type rollout > Hedra button

Default menu: Create menu > Extended Primitives > Hedra

Parameters rollout

Family

Tetra: حجم چهاروجهی

Cube/Octa: وابسته به قسمت family parameters است و با تغییردادن پارامترهای family parameters این گزینۀ به حالت cube یا octa تغییر فرم خواهد داد.

Dodec/Icos: یک حجم دوازده یا بیست وجهی را در اختیار ما قرار می‌دهد که باز هم بستگی به پارامترهای قسمت family parameters دارد.

1 Star/2 Star: یک فرم ستاره‌ای‌شکل را برای ما نمایش خواهد داد.

Family parameters

P: امکان بازکردن آبجکت‌ها از گوشۀ‌ها

Q: امکان بازکردن آبجکت‌ها از لبۀ‌ها

Axis Scaling

P, Q, R: می‌توانیم یک محور جدید از هر (Face) به بیرون متمایل کنیم.

Reset: با زدن بر روی این دکمۀ تنظیمات به حالت اولیه بر می‌گردد.

Vertices

توسط این قسمت می‌توانیم تعداد ورتکس‌ها و تعداد ادج‌ها را بر روی شی مشخص نماییم.

Basic: اضلاع شئ از مراکز وجود ندارند.

Center: اضلاع شئ را از مرکز به هم متصل می‌کند.

Center & Sides: اضلاع شئ را از مرکز و پهلوها به هم متصل می‌کند. در این حالت کیفیت شئ نیز بهتر می شود.

Radius: اندازۀ شعاع آبجکت

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.