آموزش رایگان صفر تا صد تری دی مکس

فرمت های خروجی در تری دی مکس

خروجی های تری دی مکس

در تری دی مکس از فرمت‌های خروجی که در زیر ذکر شده است، پشتیبانی می‌شود.

Body Objects

Adobe Illustrator (AI) Files

Alias (WIRE) Files

Alembic (ABC) Files

Exporting to ASCII

CATIA V4 (MODEL, DLV4, DLV3, DLV, EXP, SESSION, MDL) Files

CATIA V5 (CATPRODUCT, CATPART) Files

AutoCAD (DWG) Files

AutoCAD Interchange (DXF) Files

3D DWF Files

Autodesk Inventor (IPT, IAM) Files

Autodesk Revit (RVT) Files

Autodesk FBX Files

IGES Files

JT Open Program (JT) Files

LandXML (XML, DEM) Files

Motion Analysis Files (HTR/HTR2, TRC)

OpenFlight (FLT) Files

Pro/ENGINEER (PRT, ASM) Files

SAT Files

3D Studio Mesh (3DS, PRJ) Files

SketchUp (SKP) Files

SolidWorks (SLDPRT, SLDASM) Files

STEP (STP, STEP) Files

Stereolithography (STL) Files

SHP Files

UG-NX (PRT) Files

VIZ Render (DRF) Files

VRML Files

Wavefront (OBJ) Files

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.