آموزش ابزار Edit Named Selections Set در تری دی مکس

Main toolbar > Edit Named Selection Sets

Default menu: Edit menu > Manage Selection Sets


به مدد حضور این ابزار امکان مدیریت بر روی انتخاب‌های ذخیرۀ‌شده میسر می‌شود.

Combine: ادغام دو انتخاب (A,B) با یکدیگر در یک انتخاب جدید (C)

Delete: حذف یک انتخاب

(Subtract (A-B: کم‌کردن گروه دوم (B) از گروه اول (A)

(Subtract (B-A: کم‌کردن گروه اول (A) از گروه دوم (B)

Intersection: تلاقی دو انتخاب (A,B) با یکدیگر در یک انتخاب جدید (C)

سوالات متدوال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.