آموزش رایگان صفر تا صد تری دی مکس

آموزش ابزار Edit Named Selections Set در تری دی مکس

آموزش ابزار Edit Named Selections Set در تری دی مکس

آموزش ابزار Edit Named Selections Set در تری دی مکس

Main toolbar > Edit Named Selection Sets

Default menu: Edit menu > Manage Selection Sets


به مدد حضور این ابزار امکان مدیریت بر روی انتخاب‌های ذخیرۀ‌شده میسر می‌شود.

Combine: ادغام دو انتخاب (A,B) با یکدیگر در یک انتخاب جدید (C)

Delete: حذف یک انتخاب

(Subtract (A-B: کم‌کردن گروه دوم (B) از گروه اول (A)

(Subtract (B-A: کم‌کردن گروه اول (A) از گروه دوم (B)

Intersection: تلاقی دو انتخاب (A,B) با یکدیگر در یک انتخاب جدید (C)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.