آموزش ساخت درب Doors در تری دی مکس

با استفاده از این سری آبجکت‌ها توانایی ساخت انواع درب را خواهید داشت.

آبجکت های درب سه نوع اند.

Pivot

Sliding

BiFold

روش های ترسیم درب Doors در تری دی مکس

Create panel > (Geometry) > Doors

Default menu: Create menu > AEC Objects

Creation Method rollout

برای ترسیم درب دو شیوه برای ما فعال می‌باشد:

Width/Depth/Height: برای ترسیم ابتدا عرض، عمق و ارتفاع تعیین می‌شود.

Width/Height/Depth: برای ترسیم ابتدا عرض، ارتفاع و عمق تعیین می‌شود.

Allow Non-vertical Jambs: با فعال‌کردن این تیک امکان ساخت درب به‌صورت شیب‌دار میسر می‌شود.

Parameters rollout

Height: تعیین ارتفاع

Width: تعیین عرض

Depth: تعیین عمق

Open: با استفاده از این پارامتر میزان باز و بسته بودن درب را می‌توان مشخص کرد.

Frame

Create Frame: با برداشتن تیک فریم دور درب از بین خواهد رفت.

Width: عرض فریم

Depth: عمق فریم

Door Offset: تعیین‌کنندۀ موقعیت قرارگیری درب نسبت به فریم

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

Pivot Door

Double Doors: با فعال‌کردن این تیک (Door) دو درب خواهد شد.

Flip Swing: معکوس‌کردن جهت درب

Flip Hinge: معکوس‌کردن جهت لولای درب

Sliding Door

Flip Front Back: درب پشتی به‌سمت جلو منتقل می‌شود.

Flip Side: معکوس‌کردن جهت بازشدن درب

BiFold Door

Double Doors: با فعال‌کردن این تیک دو درب به چهار درب تبدیل خواهد شد.

Flip Swing: معکوس‌کردن جهت باز‌شدن

Flip Hinge: معکوس‌کردن جهت لولای درب

Leaf Parameters rollout

Thickness: ضخامت درب

Stiles/Top Rail: تعیین‌کنندۀ ریل درب از بالا و پهلو

Bottom Rail: تعیین‌کنندۀ ریل درب از پایین

Panels Horiz #: تعداد پنل‌های افقی درب

Panels Vert #: تعداد پنل‌های عمودی درب

Muntin: ضخامت پنل‌های عمودی و افقی

Panels

None: غیرفعال‌کردن شیشه و پنل‌های درب

Glass: فعال‌کردن شیشه و پنل‌های درب

Thickness: ضخامت شیشه

Beveled

به پنل‌های عمودی و افقی طرح می‌دهد.

Bevel Angle: تعیین زاویۀ

1 Thickness: ضخامت اول

2 Thickness: ضخامت دوم

Middle Thick.: ضخامت مرکز

1 Width: عرض اول

2 Width: عرض دوم

سوالات متدوال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.