آموزش رایگان صفر تا صد تری دی مکس

آموزش ساخت مخروط در تری دی مکس

آموزش ساخت مخروط در تری دی مکس

آموزش ترسیم مخروط cone در تری دی مکس

به کمک (Cone) می‌توانید یک مخروط در تری دی استودیو مکس ترسیم کنید. برای ترسیم این آبجکت از قسمت (Object Type) دکمۀ (Cone) را انتخاب کنید.

روش های ساخت cone در تری دی مکس

Create panel > (Geometry) > Standard Primitives > Object Type rollout > Cone button

Default menu: Create menu > Standard Primitives > Cone

Creation Method rollout

برای ترسیم مخروط دو شیوه برای ما فعال می‌باشد:

Edge: از لبۀ‌به‌لبۀ مخروط ترسیم می‌شود. یعنی به‌صورت قطری این ترسیم صورت می‌گیرد.

Center: از مرکز به بیرون مخروط ترسیم می‌شود. یعنی به‌صورت شعاعی این ترسیم صورت می‌گیرد.

توجه: در صورت نگه‌داشتن کلید (Ctrl) از روی کیبورد باعث چرخش آبجکت مخروط حین ترسیم خواهد شد.

Parameters rollout

1 Radius: مقدار شعاع اول

2 Radius: مقدار شعاع دوم

Height: تعیین ارتفاع مخروط

Height Segments: تعیین تعداد سگمنت‌های ارتفاع

Cap Segments: تعیین تعداد سگمنت‌های مقاطع

Sides: تعیین تعداد سگمنت‌های پهلو

Smooth: با گذاشتن تیک گروه‌های هموارسازی (Smoothing Groups) فعال می‌شوند.

Slice On: به کمک این گزینۀ می‌توان مقطع آبجکت را برش زد

Slice From, Slice To: نقطۀ آغاز (From) و نقطۀ پایان (To) را می‌توان مشخص نمود.

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.