آموزش رایگان صفر تا صد تری دی مکس

آموزش ترسیم ChamferCyl در تری دی مکس

آموزش ترسیم ChamferCyl در تری دی مکس

آموزش ترسیم ChamferCyl در تری دی مکس

به کمک (Chamfer Cyl) می‌توانید یک شئ استوانه با لبۀ‌های گرد در تری دی مکس ترسیم کنیم. برای ترسیم این آبجکت از قسمت (Object Type) دکمۀ (Chamfer Cyl) را انتخاب کنید.

روش های ترسیم ChamferCyl در تری دی مکس

Create panel > (Geometry) > Extended Primitives > Object Type rollout > ChamferCyl button

Default menu: Create menu > Extended Primitives > Chamfer Cylinder

Creation Method rollout

برای ترسیم استوانۀ دو شیوه برای ما فعال می‌باشد:

Edge: از لبۀ‌به‌لبۀ استوانه ترسیم می‌شود. یعنی به‌صورت قطری این ترسیم صورت می‌گیرد.

Center: از مرکز به بیرون استوانه ترسیم می‌شود. یعنی به‌صورت شعاعی این ترسیم صورت می‌گیرد.

توجه: در صورت نگه‌داشتن کلید (Ctrl) از روی کیبورد باعث چرخش آبجکت استوانه حین ترسیم خواهد شد.

Parameters rollout

Radius: تعیین‌کنندۀ شعاع استوانه

Height: تعیین ارتفاع استوانه

Fillet: اندازۀ گردی لبۀ‌ها

Height Segments: تعیین تعداد سگمنت‌های ارتفاع

Fillet Segs: تعداد سگمنت‌های گردی لبۀ‌ها

Sides: تعیین تعداد سگمنت‌های پهلو

Cap Segments: تعیین تعداد سگمنت‌های مقاطع

Smooth: با گذاشتن این تیک گروه‌های هموارسازی (Smoothing Groups) فعال می‌شوند.

Slice On: به کمک این گزینۀ می‌توان مقطع آبجکت را برش زد.

Slice From, Slice To: نقطۀ آغاز (From) و نقطۀ پایان (To) را می‌توان مشخص نمود.

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.