آموزش رایگان صفر تا صد تری دی مکس

آموزش ترسیم ChamferBox در تری دی مکس

آموزش ترسیم ChamferBox در تری دی مکس

آموزش ترسیم ChamferBox در تری دی مکس

به کمک (Chamfer Box) می‌توانید یک شئ جعبه‌ای‌شکل با لبۀ‌های گرد در تری دی مکس ترسیم کنید. برای ترسیم این آبجکت از قسمت (Object Type) دکمۀ (Chamfer Box) را انتخاب کنید.

روش های ترسیم ChamferBox در تری دی مکس

Create panel > (Geometry) > Extended Primitives > Object Type rollout > ChamferBox button

Default menu: Create menu > Extended Primitives > Chamfer Box

Creation Method rollout

برای ترسیم (Chamfer Box) دو شیوه برای ما فعال می‌باشد:

Cube: در این حالت (طول، عرض، ارتفاع) به‌صورت برابر افزایش یا کاهش پیدا می‌کنند، همین امر باعث ایجاد مکعب می‌شود.

Box: در این حالت شما امکان ترسیم مستطیل و مربع را به‌صورت هم‌زمان خواهید داشت.

توجه: در صورت نگه‌داشتن کلید (Ctrl) از روی کیبورد بیس آبجکت مربع خواهد شد، و ابعاد طول و عرض به یک میزان بزرگ و کوچک می‌شود.

Parameters rollout

Length, Width, Height: با استفاده از این 3 آیتم ارتفاع، عرض و طول آبجکت باکس قابل کنترل می‌باشد.

Fillet: اندازۀ گردی لبۀ‌ها

Length, Width, Height Segs: با استفاده از این 3 پارامتر کنترل سگمنت‌های آبجکت در ارتفاع، عرض و طول میسر می‌شود.

Fillet Segs: تعداد سگمنت‌های بخش گردشده

Smooth: لبۀ‌های گردشده را در یک گروه هموارسازی قرار می‌دهد.

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.