آموزش رایگان صفر تا صد تری دی مکس

آموزش دستور array در تری دی مکس

آموزش دستور array در تری دی مکس

آموزش دستور array در تری دی مکس

با استفاده از این دستور امکان کپی‌کردن اشیاء همراه با جابه‌جایی، چرخش و تغییر سایز میسر می‌شود.

جهت دسترسی به دستور (Array) مسیر زیر را دنبال نمایید.

Default menu: Tools menu > Array

Extras toolbar > Array, on Array flyout

Interface

Array Transformation group

Incremental X/Y/Z spinners

این قسمت تعیین پارامتر بین یک آبجکت تا آبجکت بعدی را معین می‌کنند.

Move: تعیین مقدار جابه‌جایی

Rotate: تعیین مقدار چرخش

Scale: تعیین مقدار تغییر اندازۀ

Totals X/Y/Z spinners

این قسمت تعیین پارامتر عمومی را معین می‌کنند. به عبارت دیگر مقدار کل را دریافت و بر تعداد آبجکت‌ها تقسیم می‌کند.

Move: تعیین مقدار جابه‌جایی

Rotate: تعیین مقدار چرخش

Re-Orient: با غیرفعال‌کردن این تیک چرخش از بین خواهد رفت.

Scale: تعیین مقدار تغییر اندازۀ

Uniform: با فعال‌شدن این تیک پارامتر (X) به نیابت پارامترهای دیگر فعال می‌شود و هر سه پارامتر به یک میزان تغییر می‌کنند.

Type of Object

Copy: نسخۀ کپی از آبجکت گرفته می‌شود.

Instance: در این حالت تمامی آبجکت‌ها با هم در ارتباط هستند و در صورت تغییر یک آبجکت بقیۀ آبجکت ها هم تغییر می‌کنند.

Reference: در این حالت آبجکت‌ها با هم در ارتباط هستند اما امکان تغییر آن‌ها به‌صورت مستقل هم وجود دارد. اما در صورتی آبجکت (Reference) را تغییر دهیم بر روی تمامی آبجکت اعمال می‌شود.

Array Dimensions

1D: کپی آبجکت در یک راستا انجام می‌شود.

Count: تعیین تعداد نسخۀ‌های کپی

2D: کپی آبجکت در دو راستا انجام می‌شود.

Count: تعیین تعداد نسخۀ‌های کپی

X/Y/Z: تعیین محل قرارگیری نسخۀ‌های کپی

3D: کپی آبجکت در سه راستا انجام می‌شود.

Count: تعیین تعداد نسخۀ‌های کپی

X/Y/Z: تعیین محل قرارگیری نسخۀ‌های کپی

Total in Array: نمایش تعداد کل آبجکت‌های تکثیر‌شده

Preview group

Preview: مشاهدۀ پیش‌نمایش از اشیاء کپی شده

Display as Box: با فعال‌شدن این تیک جهت پردازش سریع فقط (Bounding Box) آبجکت‌ها را نمایش می‌دهد.

Reset All Parameters: با زدن بر روی این دکمۀ تمامی پارامترها ریست می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.