آموزش رایگان صفر تا صد تری دی مکس

صفحه شطرنجی Grid در تری دی مکس

صفحه شطرنجی Grid در تری دی مکس

Grid در تری دی مکس

(Grid) گرید به لاین‌های ردیف‌شدۀ دوبعدی گفته می‌شود که وظیفۀ ایجاد دقت در حین کار با تری دی مکس را برعهدۀ دارد.

کلیدمیان‌بر > G

تنظیمات گرید در تری دی مکس

Main Toolbar > Right-click 3D Snaps Toggle. > Grid And Snap Settings > Home Grid panel

ابتدا بر روی ابزار (3D Snaps) راست کلیک نمایید سپس تب (Home Grid) را فعال کنید.

Home Grid Settings

Grid Dimensions

Grid spacing: تغییر فاصلۀ (Grid) جاری صحنۀ

Major Lines every Nth Grid Line: به ازای هر چند مربع یک خط پر رنگ عمودی و افقی ایجاد شود.

Perspective View Grid Extent: تعداد (Grid) نمای (Perspective)

Inhibit Grid Subdivision Below Grid Spacing: در صورت فعال‌بودن این گزینۀ وقتی عمل بزرگ‌نمایی در ویوپورت انجام می‌شود گریدها (Grid) هم بزرگ می‌شوند. در صورت غیرفعال‌شدن با عمل بزرگ‌نمایی گریدها (Grid) تقسیم می‌شوند.

Inhibit Perspective View Grid Resize: در صورت غیرفعال‌شدن این گزینۀ در نمای (Perspective) در هر جهتی پیمایش کنیم (Grid) وجود خواهد داشت.

Dynamic Update

Active Viewport: اعمال تغییرات بر روی ویوپورت فعال

All Viewports: اعمال تغییرات بر روی تمامی ویوپورت‌ها

User Grid

ابتدا بر روی ابزار (3D Snaps) راست کلیک کنید سپس تب (User Grid) را فعال کنید.

Grid object automation

Activate grids when creating: در صورت فعال‌بودن این تیک وقتی یک آبجکت (Grid) ساخته می‌شود به‌صورت اتوماتیک به (Grid) اصلی صحنۀ تبدیل خواهد شد.

AutoGrid

در هنگام ترسیم آبجکت با استفاده از (AutoGrid) یک (Grid) بر روی آبجکت هنگام ساخت ایجاد می‌شود.

(World space (Grid: بر اساس سیستم محور مختصات (World) ساخته می‌شود.

(Object space (Grid: بر اساس سیستم محور مختصات (Object) ساخته می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.