آموزش ترسیم Prism در تری دی مکس

به کمک (Prism) می‌توانید یک شئ به‌شکل منشور در تری دی مکس ترسیم نمایید. برای ترسیم این آبجکت از قسمت (Object Type) دکمۀ (Prism) را انتخاب کنید.

روش های ترسیم Prism در تری دی مکس

Create panel > (Geometry) > Extended Primitives > Object Type rollout > Prism button

Default menu: Create menu > Extended Primitives > Prism

Creation Method rollout

برای ترسیم دو شیوه برای ما فعال می‌باشد:

Isosceles: به شکل متساوی الساقین ترسیم می‌شود.

Base/Apex: با طول و عرض متفاوت توانایی ترسیم آبجکت را خواهید داشت.

توجه: در صورت نگه‌داشتن کلید (Ctrl) از روی کیبورد باعث بزرگ‌شدن طول و عرض حین ترسیم خواهد شد.

Parameters rollout

Side (n) Length: عرض ضلع 1، 2، 3

Height: اندازۀ ارتفاع

Side (n) Segs: تعداد سگمنت‌های ضلع 1، 2، 3

Height Segs: تعداد سگمنت‌های ارتفاع

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

سوالات متدوال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.