آموزش ترسیم GeoSphere در تری دی مکس

به کمک (GeoSphere) می‌توانید یک کُره با چیدمان مش سه‌ضلعی در تری دی استودیو مکس ایجاد کنید. برای ترسیم این آبجکت از قسمت (Object Type) دکمۀ (GeoSphere) را انتخاب کنید.

روش های ترسیم GeoSphere در تری دی مکس

Create panel > (Geometry) > Standard Primitives > Object Type rollout > GeoSphere button

Default menu: Create menu > Standard Primitives > GeoSphere

Creation Method rollout

برای ترسیم GeoSphere دو شیوه برای ما فعال است:

Diameter: از لبۀ‌به‌لبۀ کُره ترسیم می‌شود. یعنی به‌صورت قطری این ترسیم صورت می‌گیرد.

Center: از مرکز به بیرون کُره ترسیم می‌شود. یعنی به‌صورت شعاعی این ترسیم صورت می‌گیرد.

توجه: در صورت نگه‌داشتن کلید (Ctrl) از روی کیبورد باعث چرخش آبجکت GeoSphere حین ترسیم خواهد شد.

Parameters rollout

Radius: تعیین‌کنندۀ شعاع آبجکت

Segments: تعیین‌کنندۀ تراکم سگمنت‌ها

Geodesic Base Type (پایۀ هندسی آبجکت)

Tetra: چهارضلعی

Octa: هشت‌ضلعی

Icosa: بیست‌ضلعی

Smooth: با گذاشتن این تیک گروه‌های هموارسازی (Smoothing Groups) فعال می‌شوند.

Hemisphere: باعث ایجاد یه نیم‌کُره می‌شود.

Base To Pivot: باعث جابه‌جا شدن مرکز ثقل به منتها‌الیه آبجکت خواهد شد.

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

سوالات متدوال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.